Lene Kronborg Møldambjærg
29456927
EUD/EUX koordinator
Christian Donslund
97 85 43 00
24 83 70 65
Vicerektor | Administationschef | Uddannelseschef (HHX, EUD/EUX, 10. klasse)

Skolens motto er:
LÆR MERE — LEARN MORE
Faglighed - Kreativitet - Samarbejde - Fællesskab