Buchholtz prisopgave

Buchholtz Prisopgaven er en lukket novelle, digt- og essay konkurrence for skolens elever. Den blev uddelt første gang i 1987 på initiativ af Buchholtz Selskabet til minde om Struer-forfatteren Johs. Buchholtz (1882-1940), der var en af Danmarks mest kendte forfattere i 1920’erne, og i slutningen af 1930’erne havde været med til at arbejde for at få gymnasiet til byen.

Prisopgaven afvikles nu hvert forår i et samarbejde mellem Buchholtz Selskabet, Struer Museum, skolens dansklærere og sponsoren Danske Bank. Der uddeles 6 priser med en 1. præmie på 1000 kr. i hoved konkurrencen samt en særpræmie på 300 kr. til det bedste digt. Alle skolens elever kan deltage, og præmierne uddeles hvert år ved en lille reception i Struer Museums cafe i slutningen af april.

Vindere 2024:

  1. pr. 1000 kr.: Frigg Krista Valentin Bak, 2bf

  2. pr. 500 kr.: Kathrine Damgaard Poulsen, 2y

  3. pr. 400 kr.: Yusra Farah, 2y

  4. pr. 300 kr.: Anne Borg, 2y

  1. pr. 200 kr.: Mikkel Ringskou, 2y

     Bedste digt: 300 kr.: Alexia Tibanescu, 1e

Sponsor:

Buchholtz prisen 2024 opgavebeskrivelse (pdf til download)

Buchholtz prisopgaven 2024

1. Reflekterende artikel/essay om sprog og identitetsdannelse
Skriv en artikel om sprogets betydning for identitetsdannelsen og for samværet mellem køn og generationerne.  Vurder eksemplerne fra Glen Bechs tekst og karakteriser tekstens stil. Inddrag egne erfaringer eller eksempler fra litteratur, sange eller film.
2. Debatterende artikel om klimakrisen.
Skriv en artikel om klimakrisen og klimadebatten. 
I artiklen skal indgå en redegørelse og en karakteristik af argumentationen i Susan Knorrenborgs artikel.
Diskuter holdningerne og eksemplerne. 
3. Reflekterende artikel/essay om at erindre.
Skriv en artikel om stedet, hvor du er vokset op med udgangspunkt i Dan Turells erindringsessay og hans overvejelser om at huske. 
Inddrag gerne i dine egne erindringer alle sanser- hvad ser, hører, lugter og mærker du?
4. Kreativ opgave.
Skriv en novelle eller et digt om et af temaerne i materialet. Du skal tage udgangspunkt i et citat fra en af teksterne, som du bringer som motto over teksten.
5. Video eller artikel om Johannes Buchholtz og hans hus.
Lav et produkt om Johannes Buchholtz, hans hus og det specielle miljø, han skabte der. 
Inspiration kan bl.a. findes på hjemmesiden Limfjordslitteratur.dk eller ved et besøg på Struer Museum og Buchholtz hus.
Opgaven skal afleveres til EHO senest 5/4-2024

NB! Fra Struer Museum:

Besvarelser af opgave 3 og 4 kan have interesse for os, da vi er i gang med et projekt om gadens historie. 
Museet vil i den forbindelse gerne bringe uddrag fra nogle af de indleverede essays i vores lokalhistoriske magasin. Vi trykker ikke noget uden tilladelse fra skribenten.

Skriv en novelle eller et digt om et af temaerne i materialet. Du skal tage udgangspunkt i et citat fra en af teksterne, som du bringer som motto over teksten.

Lav et produkt om Johannes Buchholtz, hans hus og det specielle miljø, han skabte der.
Inspiration kan bl.a. findes på hjemmesiden Limfjordslitteratur.dk eller ved et besøg på Struer Museum og Buchholtz hus.