Buchholtz prisopgave

Buchholtz Prisopgaven er en lukket novelle, digt- og essay konkurrence for skolens elever. Den blev uddelt første gang i 1987 på initiativ af Buchholtz Selskabet til minde om Struer-forfatteren Johs. Buchholtz (1882-1940), der var en af Danmarks mest kendte forfattere i 1920’erne, og i slutningen af 1930’erne havde været med til at arbejde for at få gymnasiet til byen.

Prisopgaven afvikles nu hvert forår i et samarbejde mellem Buchholtz Selskabet, Struer Museum, skolens dansklærere og sponsoren Danske Bank. Der uddeles 6 priser med en 1. præmie på 1000 kr. i hoved konkurrencen samt en særpræmie på 250 kr. til det bedste digt. Alle skolens elever kan deltage, og præmierne uddeles hvert år ved en lille reception i Struer Museums cafe i slutningen af april.

Vindere 2021:

1. Josefine Vindelev (1d)

2. Karoline Vindelev (3e)

3. Emilie Schmidt Jensen (2y)

4. Maja Højer (1w)

5. Dyveke Tved (2y)

Bedste digt;

Signe Laas Kjærgaard (2f)

 

Sponsor:

Skriv en novelle eller et digt om et af temaerne i materialet. Du skal tage udgangspunkt i et citat fra en af teksterne, som du bringer som motto over teksten.

Skriv en analyserende artikel om forholdet mellem arbejde og inspiration, når man skaber kunst. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Johannes Buchholtz digt “Vil I vide, hvordan man digter”, hvor du bl.a. fokuserer på beskrivelsen af den kunstneriske proces.

Giv en perspektivering til samtidens litteratur eller til andre digte, der beskriver den kunstneriske proces.

(Teksten findes på hjemmesiden Limfjordslitteratur.dk -> forfatteruniverser -> Johannes Buchholtz -> undervisningsmaterialer-> Digte ->Vil I vide. Bemærk at teksten fylder 2 sider. På denne hjemmeside findes også artikler og videoer om forfatteren og samtidens litteratur).

Buchholtz prisopgaven 2021

Buchholtz prisopgaven 2021

  1. Debatterende artikel om sprog

Skriv en artikel om sproglig friheds betydning for kreativitet og skrivelyst.

I artiklen skal indgå en redegørelse for Tine Høegs erfaringer som forfatter og gymnasielærer (Tekst 1) med at bruge sproget kreativt Gør tillige rede for hendes holdning til forskellige slags sprog som f. eks. hverdagssprog og SMS-sprog.

Diskuter synspunkterne og inddrag dine egne erfaringer med tvungen og frivillig sprogbrug

  1. Reflekterende artikel/essay om coronakrisen

Skriv en artikel om coronakrisen og dens konsekvenser.

Inddrag synspunkterne i anmeldelsen af Coronamonologer (Tekst 2) og Christina Hagens karakteristik af et “coronaramt” menneske.

nddrag hvordan coronakrisen har påvirket dig selv.

  1. Debatterende artikel om kønsroller

Skriv en artikel om kønsroller i det moderne samfund. Du skal inddrage tekst 3 og analysere forfatterens beskrivelser af kønsstereotype handlinger og deres årsager.

Diskuter hvilken betydning adfærden har for kønsrollerne. Inddrag evt. egne erfaringer og den aktuelle METOO bølge.

  1. Novelle eller digt

Skriv en novelle eller et digt om et af temaerne i materialet. Du skal tage udgangspunkt i et citat fra en af teksterne, som du bringer som motto over teksten.

  1. Analyserende artikel

Skriv en analyserende artikel om forholdet mellem arbejde og inspiration, når man skaber kunst. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Johannes Buchholtz digt “Vil I vide, hvordan man digter”, hvor du bl.a. fokuserer på beskrivelsen af den kunstneriske proces.

Giv en perspektivering til samtidens litteratur eller til andre digte, der beskriver den kunstneriske proces.

(Teksten findes på hjemmesiden) www.Limfjordslitteratur.dk

forfatteruniverser -> Johannes Buchholtz -> undervisningsmaterialer-> Digte ->Vil I vide.

Bemærk at teksten fylder 2 sider. På denne hjemmeside findes også artikler og videoer om forfatteren og samtidens litteratur.

Opgaven skal afleveres senest 9. april.