Eksamen

Tilbage

Eksamen

Skal du være censor?

Brev til censorer

Eleverne SKAL kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel. Der vil blive gennemført stikprøvekontrol.          

Eksaminatorer SKAL kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel eller de skal kunne fremvise to negative testresultater fra de seneste 7 dage.

Censor SKAL kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel eller de skal kunne fremvise to negative testresultater fra de seneste 7 dage.

Skolen tilbyder ikke at hverken eksaminator, censor eller elever kan blive testet på eksamensdagen. Det skal klares forinden.

Opfylder man bestemte kriterier, er man undtaget fra testkravet jf. Myndighedernes retningslinjer.

Du kan finde Struer Statsgymnasium her:

Mundtlig Eksamen

Mundtlig eksamen 2021

Om sommereksamen:

Kære eksaminator ved de mundtlige eksaminer,

Her er information om de særlige omstændigheder, som COVID og test giver os. TESTKRAVET:

Eleverne SKAL kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel. Der vil blive gennemført stikprøvekontrol.

Eksaminatorer SKAL kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel eller de skal kunne fremvise to negative testresultater fra de seneste 7 dage.

Censor SKAL kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel eller de skal kunne fremvise to negative testresultater fra de seneste 7 dage.

Skolen tilbyder ikke at hverken eksaminator, censor eller elever kan blive testet på eksamensdagen. Det skal klares forinden. Ellers risikerer vi at stå med en falsk positiv test, som ikke kan nås at blive afklaret. Opfylder man bestemte kriterier, er man undtaget fra testkravet jf. Myndighedernes retningslinjer.

VIGTIGT: Eksaminator og censor skal sikre at eksamen gennemføres efter reglerne for eksamen i faget. Skolen sørger for at adgangen til skolen sker efter gældende COVID-regler. I (eksaminator og censor) må altså IKKE bruge tid eller fokus på at tjekke COVID-testsvar. Vi gennemfører stikprøvekontrol.

EKSAMENSAFHOLDELSEN:

Der står spritdispenser foran hvert lokale, der er sprit i selve lokalet og der lægges ikke en grøn dug på bordene. Der vil også være spritklude til at tørre selve bordet af med efter hver eksamination. Bed eleven om at gøre det til slut. Eleverne kan jo godt få lidt fugtige håndflader undervejs.

Rigtig god sommereksamen,

Mads Brinkmann