Ekskursioner og studieture

Tilbage

Det er helt naturligt på Struer Statsgymnasium at bringe undervisningen ud i verdenen. Det bliver den endnu mere spændende af. Du vil i løbet af din tid på SSG komme på faglige ekskursioner nært og fjernt og på studietur.

Listen over destinationer tæller London, Dublin, Paris, Barcelona, Prag, Rom, Malaga, Lissabon, Athen, Berlin.

Barcelona 2018

Ekskursioner og studieture tilrettelægges af faglærerne inden for nærmere givne rammer – bl. a. gælder det, at undervisningstiden på destinationen skal have højt og relevant fagligt indhold. Turene kan være af kortere eller længere varighed. En fast tradition er turen til København for HHX, STX og HTX i 3g. 

Sikkerhed på studierejsen

Studieturen tilrettelægges af de undervisere, som deltager i rejsen. På turen vil der være et højt fagligt fokus – men der skal selvfølgelig også være tid til sociale arrangementer og fritid.

Når man er på rejse i udlandet, skal man tænke sig om. I vores rammer og regler vedr. ekskursioner og studieture har vi formuleret en række gode råd, således at du sammen med dine klassekammerater får en tryg og sikker tur. Dem kan du læse her.

SSG Ambassadører

Rejseaktiviteter er skoleaktiviteter. Det indebærer, at alle skal deltage i hele det faglige program og at alle skal overholde mødetiderne. Skolens studie- og ordensregler gælder på turen, alle deltagere er repræsentanter for skolen – SSG ambassadører, og vi forventer at alle optræder som sådan.

Derfor gælder følgende regelsæt:

  • Alle møder friske og veloplagte op
  • Alle skal respektere de regler og normer, der gælder de steder, vi besøger og generelt optræde som fornuftige gæster i et andet land.
  • Der må ikke drikkes alkohol i arbejds- og rejsetiden.
  • Alkohol skal i øvrigt indtages med måde. Rejselærerne kan beslutte, at rejsen er helt eller delvist alkoholfri.

I skal såvel under rejse som ophold udvise fornuftig adfærd, hvilket bl.a. betyder:

  • I må aldrig gå alene rundt i byen. Altid minimum 3 sammen.
  • I hjælper altid en kammerat, der har brug for det.
  • Medbringelse, salg, køb eller indtagelse af euforiserende stoffer er hjemsendelsesgrund.
  • Rejselærerne er suveræne rejseledere. Det betyder at deres beslutninger skal efterleves og det betyder, at de vurderer om en forseelse er så grov at det medfører hjemsendelse for egen eller forældrenes regning (uden senere økonomisk kompensation). Rejselærerne beslutter den hurtigste hjemtransport, hvilket normalt vil være fly.

Dette generelle regelsæt gennemgår rejselærerne forud for rejsen og supplerer det efter behov – eksempelvis af hensyn til en bestemt destination.

Skolens ekskursionsregler kan læses her: Ekskursioner og studieture SSG