FAQ

Tilbage

(to read in english , please scroll down)

 

(DK) Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål vedrørende værelser og tilbehør

 • Er værelserne møblerede? Ja, alle værelser er møblerede. Værelserne indeholder: Seng, reol, skrivebord, skrivebordsstol, opslagstavle, vasketøjskurv, skraldespand, samt lofts-, skrivebords- og læselampe.
 • Kan jeg medbringe mine egne møbler? Ja, idet omfang der er plads på værelset. Kostskolens møbler må ikke fjernes fra værelserne.
 • Er der Wi-Fi på værelset? Ja, alle værelser har Wi-Fi, på visse værelser er det også muligt at benytte kabel.
 • Hvad skal man medbringe, når man flytter ind? Man skal medbringe dyne og pude, sengetøj, og møbelinventar i det omfang man ønsker, for at gøre det så hjemligt som muligt.
 • Hvilke personlige ejendele anbefales det at medbringe? Tøj til både sol, regn og vind. Håndklæder, evt. sengetæppe, hygiejneartikler, skoleting, rygsæk, lommeregner mv., samt fx plakater eller lign. til at gøre dit værelse hyggeligt og hjemligt.
 • Hvor store er værelserne? Værelserne varierer i størrelse. Ny elever starter oftest med at bo i den centrale del af kostskolen, her er værelserne ca. 10 kvm.
 • Er værelserne enkelt- eller dobbeltværelser? Alle værelser er enkeltværelser.
 • Er der strygejern til rådighed? Nej men der er håndsteamer.
 • Skal man selv medbringe rengøringsmidler? Det er ikke nødvendigt, der er både rengøringsmidler, klude og støvsugere til rådighed.
 • Hvad koster det at vaske tøj? Tøjvask er gratis, ligeledes vaskepulver. Bruger du skyllemiddel, så skal du selv medbringe det.   
   

Betalingsforhold og hvad det dækker

 • Hvordan udregnes den månedlige udgift for et værelse? For elever under 18 år er det forældrenes samlede indkomst der beregnes ud fra. Kostskoleelever over 18 år kan ikke få beregnet opholdsbetalingen og skal betale fuld pris.
 • Hvilke dokumenter skal man sende for at søge om nedsat betaling? Dokumentation fra landets skattemyndigheder.
 • Manglende betaling for opholdet? Det er elevens forældre, der er forpligtet til at indbetale hele opholdsafgiften. Dette er gældende, selvom eleven er fyldt 18 år.
 • Hvordan kan man betale? Betaling kan ske gennem bank eller giro.

Konto nr.: 0216 4069036821

IBAN: DK5402164069036821

BIC/SWIFT: DABADKKK

 • Kan man betale med euro? Ja, ved en bankoverførsel kan man betale med euro.
 • Betaler man for kostskolen i rater? Man kan betale for kostskoleopholdet årlig, halvårligt eller månedsvis.
 • Er måltider inkluderet i prisen? Ja, måltider er inkluderet i prisen. Der serveres tre fast måltider hver dag, og derudover er der eftermiddags- og aftensnack.
 • Kan man selv lave mad på kostskolen? Der er tekøkkener i alle blokke og i alle huse.

Andet

 • Hvor mange lommepenge skal man have med? Mad, vask og internet er med i prisen. Så evt.  penge til at dække personlige fornødenheder, som fx shampoo, tandpasta mv. samt penge til fritid/fornøjelser.
 • Kan man bo på kostskolen i ferierne? Man kan ansøge om at bo på kostskolen i ferierne. Der vil dog hverken være personale eller mad i disse perioder.

(UK)Frequently asked questions

Questions regarding rooms and accessories

 • Are the rooms furnished? Yes, all rooms are furnished. The rooms contain: a bed, bookcase, desk, desk chair, notice board, laundry basket, trash can, as well as a reading lamp, a desk lamp, and a lamp in the ceiling.
 • Can I bring my own furniture? Yes, if there is room enough to bring your own furniture. The boarding school furniture must not be removed from the rooms.
 • Is there Wi-Fi in the room? Yes, all rooms have Wi-Fi, in some rooms it is also possible to use cable.
 • What do you have to bring when you move in? You must bring a duvet, pillow, and bed linen, and furniture to the extent you want to make it as homely as possible.
 • What personal belongings is it recommended to bring? Clothes for both sun, rain, and wind. Towels, a bed cover, items for personal hygiene, school items, backpack, calculator, etc., as well as e.g. posters to make your room cozy and homely.
 • How big are the rooms? The rooms vary in size. New students usually start by living in the central part of the boarding school where the rooms are approximately 10 sqm.
 • Are the rooms single or double rooms? All rooms are single rooms.
 • Is there an iron available? No, but there are hand steamers.
 • Do you have to bring your own cleaning products? It is not necessary, there are both detergents, cloths, and vacuum cleaners available.
 • What does it cost to wash your clothes? Laundry is free, as is washing powder. If you use fabric softener, you must bring your own.

Payment conditions and what you pay for:

 • How is the monthly cost of a room calculated? For students under the age of 18, the monthly fee is calculated based on the total annual income of the household. Boarding school students over the age of 18 cannot have their accommodation payment calculated and must pay the full price.
 • What documents do you have to send to apply for a reduced payment? Documentation from your country’s tax authorities.
 • Failure to pay for boarding? It is the student’s parents who are obliged to pay the entire residence fee. This applies even if the student has reached the age of 18.
 • How to pay? Payment can be made by bank transfer or giro.

Account no .: 0216 4069036821

IBAN: DK5402164069036821

BIC / SWIFT: DABADKKK

 • Can you pay in Euro? With a bank transfer you can pay in Euro.
 • Do you pay for boarding school in installments? You can pay for the boarding school in an annual rate, semi-annual rates or monthly rates.
 • Are meals included in the price? Yes, meals are included in the price. Three regular meals are served daily, and in addition there are afternoon and evening snacks.
 • Can you cook at the boarding school yourself? There are kitchenettes in all blocks and in all houses.

Miscellaneous

 • How much pocket money should you bring? Food, laundry, and internet are included in the price. So, money to cover personal necessities, such as shampoo, toothpaste etc., as well as money for leisure and pleasure.
 • Can you stay at the boarding school during the holidays? You can apply to stay at the boarding school during the holidays. However, there is no staff in the holiday periods and boarders have to cook their own meals.