Kostskole | Boarding school

Tilbage

Ansøgning og priser | Application and prices

Optagelse på Struer Statsgymnasium
Optagelse.dk (only for danish students)
Optagelse på kostskolen

Ansøgningsskema kostskolen – skrivbar
Betalingsforhold 2020-21
Betalingsforhold 2021-22

Ansøgningsskemaet til kostskolen sendes til: Hanne Basselbjerg Poulsen hbp@stgym.dk
Admission to the boarding school

Application for the boarding school – writeable
Boarding School fees 2020-21
Boarding School Fees 2021-22

Application form to the boarding school – please send to: Hanne Basselbjerg Poulsen hbp@stgym.dk

Hanne Basselbjerg Poulsen

hbp@stgym.dk
tlf. 97 85 43 00
dir. 96 63 45 13
Økonomisekretær | Finance

Kirsten Krogh

kkr@stgym.dk
tlf. 97 85 43 00
dir. 24 48 00 65
Ledende kostskolepædagog | Leader