Kostskole | Boarding school

Tilbage

Ansøgning og priser | Application and prices

Optagelse på Struer Statsgymnasium
Optagelse.dk (only for danish students)
Optagelse på kostskolen

Ansøgningsskema kostskolen
Betalingsforhold 2022-23

Ansøgningsskemaet til kostskolen sendes til: Hanne Basselbjerg Poulsen hbp@stgym.dk
Admission to the boarding school

Application for the boarding school – writeable

Boarding School Fees 2022-23

Application form to the boarding school – please send to: Hanne Basselbjerg Poulsen hbp@stgym.dk

Hanne Basselbjerg Poulsen

hbp@stgym.dk
tlf. 97 85 43 00
dir. 51 25 03 89
Økonomisekretær | Finance

Kirsten Krogh

kkr@stgym.dk
tlf. 97 85 43 00
dir. 24 48 00 65
Ledende kostskolepædagog | Leader