Kostskole | Boarding school

Tilbage

Ansøgning og priser | Application and prices

Optagelse på Struer Statsgymnasium
Optagelse.dk (only for danish students)
(DK)

Optagelse på kostskolen
Ansøgningsskemaet til kostskolen sendes til: Hanne Basselbjerg Poulsen hbp@stgym.dk
Ansøgningsskema kostskolen

Ansøgningsskemaet kan udfyldes digitalt

Betalingsforhold 2023-24
(UK)

Admission to the boarding school
Application form to the boarding school – please send to: Hanne Basselbjerg Poulsen hbp@stgym.dk
Application for the boarding school – writeable

It is possible to fill out the applicationform digitally.

Boarding School Fees 2023-24

Hanne Basselbjerg Poulsen

hbp@stgym.dk
tlf. 97 85 43 00
dir. 51 25 03 89
Økonomisekretær | Finance

Kirsten Krogh

kkr@stgym.dk
tlf. 97 85 43 00
dir. 24 48 00 65
Ledende kostskolepædagog | Head of the boarding school