Representatives

Tilbage

Nysgerrig? | Corious?

Vi har nogle super søde elever som gerne er behjælpelige med, at besvare det/de spørgsmål du end må have omkring det, at være elev på Struer Statsgymnasium.

Du er velkommen til at tage kontakt til dem via nedenstående kontakt information.

—————————————–

We have some super nice students who’d gladly like to answer questions about the boarding school or the IB Diploma programme at Struer Statsgymnasium.

You can contact them through below number and mail.

Line Berg Kyndesen (DK)

Mobil: +45 22 77 64 49
Mail: libely@icloud.com

Camilla Louise Isaksen Nielsen

Mobil: +45 42 74 35 00
Mail: Mille3287@gmail.com

Georgi Petrov (BG)

Mobil: +45 50 31 40 96
Mail: georgi.petrov06@abv.bg

Filip Gabriel (CZ)

Mobil: +420 773 012 090
Mail: fila.gabriel10@gmail.com 

Read more about the Boarding School life in this folder (Click at the picture)

Tilsyn, ansvar og ansvarlighed

At bo på en kostskole kræver en høj grad af modenhed og ansvarlighed fra den enkelte elev. Det forventes, at du som kostskoleelev kan leve op til begrebet, frihed under ansvar.

Kostskolens elevsammensætning spænder vidt både aldersmæssigt, kulturelt og normmæssigt. Der er ikke specifikke regelsæt for fx enkelte aldersgrupper, men et overordnet og bredt regelsæt der gælder alle. Som forældre kan man have andre regler, normer og forventninger til sit ”barn”, disse individuelle regler må primært bygge på tilliden mellem elev og forældre. Kostskolen har tilsyn med eleverne. Dette betyder ikke et konstant opsyn, men betyder at vi er opmærksomme på den enkelte elevs trivsel, på den enkelte elevs tilstedeværelse på kostskolen, samt på at kostskolens regel og normsæt overholdes.

Som kostskoleelev har man altid mulighed for at kontakte kostskolens vagthavende, hvis man ønsker råd og vejledning, har ting man gerne vil have vendt, eller hvis der at der opstår problemer.

Opstår der væsentlig bekymring omkring elever under 18 år vil man som forældre blive underrettet, man er ligeledes altid velkommen til at kontakte os. I forhold til elever over 18 år, henvender vi os som hovedregel kun til forældrene efter tilladelse fra eleven.

Supervision, responsibility and accountability

Living in a boarding school requires a high degree of maturity and responsibility from the individual student. It is expected that you as a boarding school student can live up to the concept, freedom under responsibility.

The boarding school’s student composition varies widely in terms of age, culture and norm. There are no specific sets of rules for eg individual age groups, but an overall and broad set of rules that applies to everyone. As a parent, you may have other rules, norms and expectations for your “child”, these individual rules must primarily be based on trust between student and parents. The boarding school supervises the students. This does not mean a constant supervision, but means that we are aware of the individual student’s well – being, of the individual student’s presence at the boarding school, and that the boarding school’s rule and norm set are complied with.

As a boarding school student, you always have the opportunity to contact the boarding school’s guard if you want advice and guidance, have things you would like to have turned around, or if problems arise.

If there is significant concern about students under the age of 18, you as parents will be notified, you are also always welcome to contact us. In relation to students over the age of 18, we generally only approach the parents with the permission of the student.

Vagttelefon | Person on duty

Kostskolens vagttelefonen er bemandet døgnet rundt: 2448 0065 | The boarding school’s phone is open around the clock: +45 2448 0065

Du kan også sende en mail til os | you can also send us an email:  kostskolen@stgym.dk

Her nedenfor kan du læse mere om vores kost- og ordensregler | Here below you can read more about our Boarding rules and rules of order

Boarding school regulations 

Ordensregler kostskolen