Kostskole personale | Boarding school staff

Tilbage

Vagtpersonale | Persons on duty

Anette Laursen

Pædagogisk medhjælper | Pedagogical assistant

Lone Kock

Pædagog - Pedagogical staff

Janni Rud Skriver

Pædagog | Pedagogical staff
 

Mette Aagaard Pedersen

Pædagog | Pedagogical staff
 

Kirsten Krogh

Vagtpersonale@stgym.dk
Kostskoleleder | Head of the boarding school