Teacher in Mathematics IB August 2024 (pdf)

Struer Statsgymnasium is seeking a high school teacher in mathematics combined with another subject. The job is a full-time position starting on August 12, 2024. It primarily involves teaching IB classes at both higher level and standard level. The language of instruction in the IB program is English, and the program is known for its core academic focus and high academic standards. At Struer Statsgymnasium, we have had positive experiences integrating teachers who have not previously taught in English into our IB program. Therefore, prior experience teaching in English is not a requirement for applying for the position.

Struer Statsgymnasium is a school offering a variety of educational programs: the five high school programs STX, HTX, HHX, HF, and IB, as well as EUD, EUX and 10th grade. The school has a total of approximately 625 students, including a boarding school with 180 students from Denmark and various other countries. As a teacher at Struer Statsgymnasium, you will typically teach on two educational programs, such as IB and STX.
 
The learning environment is socially integrated and international. As a new teacher at SSG, you become part of an academically stimulating and diverse teaching staff, where there are good traditions of helping each other create a conducive learning and teaching environment.
All teachers are provided with a PC, and each teacher also has their own workspace at the school. There is no mandatory presence requirement.
The school is health-certified and also offers an attractive teacher meal plan with food from the boarding school’s kitchen.
You can find more information about the school on our website.
Applications should be submitted as a single document to Principal Mads Brinkmann Pedersen via email: struer-statsgym@stgym.dk .
For further information about the position, please contact IB Coordinator Morten Rødgaard Jensen tell. 30 35 25 93.
 

Fast stilling i matematik på IB

Struer Statsgymnasium søger gymnasielærer i faget matematik i kombination med andet gymnasialt fag. Stillingen er en fuldtidsstilling og med tiltrædelse 12.8.24. Det drejer sig primært om hold på IB-uddannelsen med undervisning på higher level og standard level. På IB-uddannelsen er undervisningssproget engelsk, og uddannelsen er kendt for sit kernefaglige fokus og høje faglige niveau. På Struer Statsgymnasium har vi gode erfaring med at integrere undervisere, der ikke tidligere har undervist på engelsk, på vores IB-uddannelse. Derfor er det ikke en forudsætning for at ansøge stillingen, at man har erfaring med at undervise på engelsk.

Struer Statsgymnasium er en skole med mange forskellige uddannelser: de fem gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX, HF og IB (hvor undervisningen ellers foregår på engelsk) samt EUD, EUX og 10. klasse. Skolen har i alt ca. 625 elever samt en kostskole med 180 elever fra Danmark og en række andre lande. Som underviser på Struer Statsgymnasium varetager man typisk undervisning på to uddannelser – eksempelvis IB og STX.

Studiemiljøet er socialt integreret og internationalt. Du bliver som ny lærer på SSG en del af et fagligt spændende og bredt lærerkollegium, hvor der er gode traditioner for at hjælpe hinanden med at skabe et godt lærings- og undervisningsmiljø.

Alle lærere får udleveret en pc, og alle lærere har også deres egen lærerarbejdsplads på skolen. Der er ikke tilstedeværelsespligt.

Skolen er sundhedscertificeret og har desuden en attraktiv lærermadordning med mad fra kostskolens køkken.

Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside.

Ansøgning sendes som et samlet dokument til rektor Mads Brinkmann Pedersen på mail: struer-statsgym@stgym.dk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til IB-koordinator Morten Rødgaard Jensen tlf. 30 35 25 93