Bestyrelsen

Bestyrelsen

Den overordnede ledelse af Struer Statsgymnasium ligger hos bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger bl.a. vision, strategi og handleplaner for gymnasiet og godkender budget og regnskab.

Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Bestyrelsens sammensætning for Struer Statsgymnasium:


Formand
Helle Toftgaard – konsulent Startvækst Struer

(udpeget af Bestyrelsen for Struer Handelsstandsforening)

Næstformand
Niels Thorning Villadsen

(valgt ved selvsupplering)

Medlemmer
Peter Vestergaard – Formand for Børne- og uddannelsesudvalget i Struer kommune

(udpeget af Struer kommune)

Svend Aage Povlsgaard – Tidl. leder af lærerudd. og HF i Nørre Nissum

(udpeget af Rektorkollegiet for universiteterne)

Knud Bjerregaard Hansen – Skoleleder Thyholm Skole

(udpeget af Skolelederne fra skolens naturlige optageområde)

Finn Andersen – Bang og Olufsen

(valgt ved selvsupplering)

Johan Tonsberg (3y)

(Valgt af elevrådet mar. 2019 uden stemmeret)

Ingrid Møller Hedegaard (3f)

(Valgt af elevrådet mar. 2019)

Henning Andreæ – servicechef

(Valgt af medarbejderne april 18 uden stemmeret)

Stine Fabian Lund – lektor i dansk og samfundsfag

(Valgt af medarbejderne april ’18 med stemmeret)

Sekretær for bestyrelsen

Rektor Mads Brinkmann Pedersen

mbp@stgym.dk – A 9785 4300 / M 2427 6920

Referent
Vicerektor Christian Donslund

cdo@stgym.dk – A 9785 4300

Regnskabschef
Susanne Lauritsen

sla@stgym.dk

Vedtægt, forretningsorden og referater
Her kan du læse bestyrelsens forretningsorden samt finde referater fra bestyrelsesmøderne