Bestyrelsen

Den overordnede ledelse af Struer Statsgymnasium ligger hos bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger bl.a. vision, strategi og handleplaner for gymnasiet og godkender budget og regnskab.

Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Bestyrelsens sammensætning for Struer Statsgymnasium:

Formand
Helle Toftgaard | konsulent Startvækst Struer (udpeget af Bestyrelsen for Struer Handelsstandsforening)

Næstformand
Niels Thorning Villadsen (valgt ved selvsupplering)

Medlemmer
Steen Jakobsen | Formand for Børne- og uddannelsesudvalget i Struer kommune (udpeget af Struer kommune)

Svend Aage Povlsgaard | Tidl. leder af lærer udd. og HF i Nørre Nissum (udpeget af Rektorkollegiet for universiteterne)

Casper Sand | Skoleleder Limfjordsskolen (udpeget af Skolelederne fra skolens naturlige optageområde)

Finn Andersen | Bang og Olufsen (valgt ved selvsupplering)

William Ankjær Støttrup, 2h1 (Elevrådsformand valgt af elevrådet uden stemmeret)

Sofus Klejnstrup Uhrbrandt, 2h1 (valgt af elevrådet uden stemmeret)

Lillian Andersen | sekretær (Valgt af medarbejderne marts 2022 uden stemmeret)

Stine Fabian Lund | lektor i dansk og samfundsfag (Valgt af medarbejderne marts 2022 med stemmeret)

Sekretær for bestyrelsen
Rektor Mads Brinkmann Pedersen | mbp@stgym.dk  | A 9785 4300 | M 2427 6920

Referent
Vicerektor Christian Donslund | cdo@stgym.dk | A 9785 4300

Vedtægt, forretningsorden og referater
Her kan du læse bestyrelsens forretningsorden samt finde referater fra bestyrelsesmøderne