Kunst på skolen

Om denne folder fra 2013

Denne kunstfolder er tænkt som en guide for skolens forskellige personalegrupper, for alle eleverne samt for skolens gæster. Folderen giver et indblik i den
righoldige kunstsamling, som er skabt igennem de år, skolen har eksisteret. De væsentligste kunstværker er forsøgt beskrevet og sat ind i et nutidigt
og kunsthistorisk perspektiv. 

Klik på billedet for at se hele kataloget.