Trivsel

Trivsel

Elevernes trivsel er et strategisk indsatsområde for Struer Statsgymnasium, fordi trivslen udgør grundlaget for et sundt og frugtbart læringsmiljø.

Den nationale elevtrivselsmåling 2018 og 2019:

LGS: landsgennemsnit (der foreligger kun resultat for 2018)

For SSG angives tallet for hhv. 2018 og 2019.

 Faglig individuel trivselSocial trivselLæringsmiljøPres og bekymringerMobning
 

LGS

2018

SSG

2018

SSG

2019

LGS

2018

SSG

2018

SSG

2019

LGS

2018

SSG

2018

SSG

2019

LGS

2018

SSG

2018

SSG

2019

LGS

2018

SSG

2018

SSG

2019

 
STX3,93,83,64,24,24,13,63,43,32,62,62,64,84,84,7 
HHX3,73,83,73,94,24,33,53,53,62,82,82,94,74,64,7 
HTX3,84,03,84,14,64,43,53,53,62,83,83,94,74,94,7 
HF3,73,73,43,93,83,83,53,53,42,82,82,94,74,74,5 
Pre-IB4,03,93,74,24,13,83,83,93,82,92,73,24,74,84,6 
IB3,94,0mgl3,93,9mgl3,63,6mgl2,52,7mgl4,74,7mgl 

 

Sådan her arbejder vi systematisk med resultaterne fra trivselsmålingerne

 
SkoleindsatserTemaUddybningHandling
Mange uddannelser – En skole

Fælles oplevelser

Tilhørsforhold

Flere fællestimer med generel appel

Bedre fredagscaféer

Bedre fællessamlinger

Nedsættelse af fællestimeudvalg:

Go Morn SSG

Mindst to fællestimer i 2020 for alle

Elevaktivitetsudvalg

Styrkelse af feed back til eleverneEvalueringsformerGennemføre forsøg med den formative og summative evaluering på c-niveaufag, som typisk er 1.årige og uden skriftlig dimensionVidensdeling i form af oplæg samt katalog forankret i Pædagogisk udvalg

Uddannelses-

indsatser

TemaUddybningHandling
STX   
 Bedre styring af ITEleverne efterlyser større styring af mobil og pc i klasserummet

Uddannelseschef og lærere

Revitalisering af indsats fra 2017

 OpgaveplanlægningKoordinering af skriftlige opgaverUddannelseschef og klasseteam
HHX   
 OpgaveplanlægningKoordinering af skriftlige opgaverUddannelseschef og klasseteam
 Mere indflydelse på uv-formerEleverne vil gerne undgå perioder hvor samme arbejdsform anvendes i mange fag.Underviserne skal oftere drøfte arbejdsformer for nyt forløb/ ny periode med eleverne
IB   
 Integration på SSGIB eleverne ønsker højere integration i SSG-fællesskabetHøjere deltagelse i fælleskabsaktiviteter: fredags cafe, fester osv.
HF   
 MotivationElevernes motivation skal styrkes

Flere varslede afslutningsevalueringer ved opsamling på forløb.

Gerne feedback ift. fagligt niveau i skriftlige opgaver.

 Svære opgaverSvært at komme i gang med opgaver”Åbne” opgaver på klassen
 KlassekulturEleverne vil gerne flere sociale introtiltagBiograftur, fællesspisning og lign.

 

Et særligt indsatsområde er Struer Statsgymnasiums fastholdelsesarbejde med at sikre at flest muligt elever med fagligheden på plads gennemfører deres uddannelse. Læs mere i vores fastholdelsesstrategi .

Personaletrivsel

Hvert tredje år gennemfører vi den lovmæssige arbejdspladsvurdering (APV), som vi bruger til at kortlægge det samlede arbejdsmiljø. Resultatet af arbejdspladsvurderingen indgår i det løbende arbejde med at sikre et attraktivt arbejdsmiljø.

En gang årligt drøfter samarbejdsudvalget personalepolitiske tiltag, der tilsammen skal være med til at styrke SSG som en attraktiv arbejdsplads.

Klik her for at se oversigt over personalepolitiske tiltag