Værdier og vision

Vision

SSG vil være kendt som et udfordrende og stimulerende
gymnasium med den helt centrale ambition at eleverne skal lære mere om verdenen, om sig selv og om livet.

Struer Statsgymnasium skal være et unikt regionalt og internationalt ungdomsuddannelseshus med klare faglige profiler i et studiemiljø med stærke fællesskaber og plads til den enkelte elev.

Struer Statsgymnasiums kostskole giver kosteleverne et uforglemmeligt kostskoleliv med fællesskab, oplevelser og plads til at være sig selv 

Mission

Vi er et internationalt ungdomsuddannelseshus med stærke faglige profiler og kostskole.

Vi uddanner og danner unge fra nær og fjern til uddannelse og til livet. Hos os skal de unge blive klogere på sig selv, på samfundet, på verdenen og på fremtiden.

Vi møder eleverne hvor de er og løfter dem så højt som muligt fagligt, socialt og personligt

Vi er et ungdomsuddannelseshus med kostskole og en bred vifte af uddannelser, der danner et særligt fællesskab kendetegnet ved respekt, forståelse, samspil og indsigt.

Kerneværdier

Opgaveløsning på Struer Statsgymnasium hviler overalt på et fundament af seriøsitet og kvalitet. Centralt står elevernes læring og dannelse, deres udbytte af undervisningen og deres trivsel.

Vi møder eleverne med en pædagogisk linje præget af realisme og nærhed. Det betyder, at vi forholder os til eleverne som de er og ikke som nogen kunne ønske at de burde være. Vi ser hver enkelt elevs faglige fremskridt – uanset hvor højt overliggeren befinder sig – og vi møder hver enkelt elev med den indstilling, at de skal opleve en skolegang der giver mening for dem, en skolegang med faglighed, med fælles oplevelser og med plads til den enkelte. 

Vi vil sende dimittenderne ud i det 21. århundrede som hele, veloplyste og nysgerrige unge, der kan og vil agere kompetent i verdenen. Det gør vi bedst, tror vi, med en solid faglighed som udgangspunkt for innovative, globale og digitale kompetencer. Med udgangspunkt i en forståelse af egen kultur, historie og virkelighed skal eleverne møde det andet – en større verdens opfattelser – og udfordres til refleksion over grundlæggende antagelser. Målet er på én gang at fremme åbenheden for alternative verdensopfattelser og at styrke evnen til at håndtere og kunne navigere i flertydighed og at fremme livsmod og livsduelighed. Idealet er en dannelse med en social kompetence, en særlig menneskelig kapacitet til at handle sammen med andre og fremme fællesskabet med andre.

På Struer Statsgymnasium er elever, ansatte og ledelse tætte på hinanden. Vi tror på fællesskabet som ramme for udvikling af kundskaber og kompetencer igennem dialog og samarbejde med andre. I dialogen med andre skal eleverne duellere på meninger og idéer med respekt for andres viden og holdninger.

Her kan du læse mere om strategi 2022-2027