10. Klasse

Tilbage

Skriftlige prøver i 10. kl. 2020

Fremmøde
Hvis du er tilmeldt en prøve, skal du møde op til prøven senest 15 min. før dens fastsatte begyndelse.
Hvis du kommer for sent, har du ikke ret til at komme ind til prøven. Du skal da henvende dig på skolens kontor.
Hvis du er syg og dermed forhindret i at møde op til prøven, skal du hurtigst muligt kontakte skolens kontor og meddele din udeblivelse.

Hjælpemidler
Faglærerne orienterer om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag.

Brug af IT
Du har mulighed for at benytte online ordbøger. Det er dog en fordel at have dem på din computer, hvis netadgangen skulle svigte. 
Hvis du benytter din computer og netadgang til utilsigtet kommunikation og anden ikke tilladt aktivitet, vil det medføre bortvisning.

Musik
Du må ikke lytte til musik under prøven.

Telefoner
Du skal aflevere din telefon til de tilsynsførende inden prøvens begyndelse

Regler for adfærd under prøven
Du må på intet tidspunkt søge at opnå kontakt til de andre eksaminander eller udvise forstyrrende adfærd. Du må heller ikke forlade din plads uden en tilsynsførendes tilladelse. Du må ikke forlade prøvelokalet inde for det sidste kvarter af prøvens afvikling. Hvis disse regler ikke overholdes, vil det medføre bortvisning.

Aflevering
Dine prøvebesvarelser skal være forsynet med:

  1. Unilogin-navn
  2. Skolens navn
  3. Prøvens (dvs. fag) art 
  4. Sidenummer og det samlede
  5. antal ark i besvarelsen
  6. En tilsynsførendes underskrift