EUD & EUX

Tilbage

Detail-Handel

Grundforløbet består af to dele, der hver varer ca. 20 uger (½ år).

Del 1: GF1
er for elever, der starter direkte eller to år efter 9. eller 10. klasse. Forløbet giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer,
der støtter og giver afklaring omkring valg af uddannelse.

Del 2: GF2
er for alle elever. Forløbet er rettet mod den valgte uddannelse og giver faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Efter endt grundforløb på Struer Statsgymnasium skal du begynde i dit hovedforløb indenfor valgt område.

Hovedforløbet:
veksler mellem skole og praktik. På hovedforløbet tilbyder skolerne fag på forskellige niveauer og talentspor, så alle elever bliver så dygtige som muligt.

GF1
På grundforløbets 1. del er fagene erhvervsfag og almene fag. Du følger en fagretning på 1. del, som leder hen til dit valg af uddannelse. Grundforløbets første 20 uger giver dig indledende og generelle erhvervsfaglige kompetencer samt almene kompetencer. Det bidrager til at støtte og styrke dig i valget af uddannelse. SSG tilbyder en række fagretninger, som du skal vælge imellem på grundforløbets 1. del.

GF2
Grundforløbets sidste 20 uger er specifikt målrettet det hovedforløb, du har valgt.

Undervisningen består af:

 • Uddannelsesspecifikke fag
 • Grundfag og valgfag

Grundfagene bygger oven på fag fra 9. eller 10. klasse og er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. Grundfagene indgår i tæt samspil mellem teori og praksis og i den praksisrelaterede undervisning. Det giver dig bedre mulighed for en eventuel videregående uddannelse.

De uddannelsesspecifikke fag giver faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, du har valgt.

Detail/Handel uddannelsen kan også tages som en EUX.

Hvis du tænker på en detailuddannelse eller handelsuddannelse inden for detail, tøj, mode, trends, skønhed, eller hobby vil EUD Fashion og butiksdrift være noget for dig. Vi går i dybden med tidens tøjmode, designs og trends. Du bliver præsenteret for de vigtigste fagbegreber inden for områderne, så du udvikler et særligt fagsprog.

Du får forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt beklædningsdesign og lærer om de grundlæggende opstillingsprincipper inden for dekoration af butikker, shopper og vinduer. Du lærer om forskellige salgsteknikker og får iværksætteri og dermed viden om start af egen butik. Vi går bag om varebehandling, belysning, farver, skilteskrivning, idélære og den nyeste viden om butiksindretning, mens der arbejdes praktisk med dekoration i egen butik og gennem praktisk arbejde med dekorationer, buketter, varebehandling og de forskellige måder at lave opstillinger i butikken.

En stor del af undervisningen på EUD-Fashion og Butiksdrift er projektarbejde. Projektarbejdet er arbejde i mindre grupper om praktiske opgaver som for eksempel butiksdrift, modeshow, egen kollektion, dekoration og shopdesign. Derforuden tager vi på virksomhedsbesøg og besøger mode messer.

GF1 – Fashion og butiksdrift
Grund- og valgfag:
  • Dansk 
  • Engelsk 
  • Afsætning
  • IT 
  • Virksomhedsøkonomi 
  • Idræt
  • Organisation
  • Design
  • Matematik
  • Støttefag

Erhvervsfag

Prøver og eksamen

Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest 2 år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2
GF2 – Handel
Grundfag:
  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Idræt
  • Organisation C
  • Design C
  • Matematik
  • Støttefag

Det uddannelsesspecifikke fag:

Uddannelsesspecifikt fag

Prøver og eksamen


Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2
GF2 – Detail

Grundfag:

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Idræt
  • Organisation C
  • Design C
  • Matematik
  • Støttefag

Det uddannelsesspecifikke fag:

Uddannelsesspecifikke fag

Prøver og eksamen


Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2