EUD & EUX

Tilbage

Kontor-Finans

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse med rigtig gode resultater, og drømmer du om en uddannelse inden for kontor, så er EUX-linjen på Struer Statsgymnasium noget for dig.

Efter grundforløbet på Struer Statsgymnasium, følger det 2-årige hovedforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed og har periodevise ophold på en skole. Tilsammen giver grund- og hovedforløbet en 4-årig EUX. Dermed opnår du både en færdig erhvervsuddannelse og en gymnasiallignende uddannelse med mulighed for fortsat karriere i erhvervslivet og/eller læse videre på én af de mange videregående uddannelser.

På grundforløbet beskæftiger du dig med emner inden for ledelse og administration.

Du bliver god til at samarbejde og kommunikere og til at tage ansvar. Du kommer til at arbejde med din personlige fremtræden og dine evner til at formidle i både skrift og tale. Du kommer også til at arbejde med innovation, iværksætteri , samarbejde, kommunikation og teambuilding.

Nogle af specialerne inden for kontoruddannelsen er administration, offentlig administration, spedition og revision.

Undervisningen i alle fag tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger og med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis.

 

GF1 – Handel og kontor

Grund- og valgfag

  • Dansk C
  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • Engelsk C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Organisation C
  • Matematik C
  • Samfundsfag C

Erhvervsfag

Prøver og eksamen

 

GF2 – Kontor

Grundfag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Afsætning B
  • Erhvervsinformatik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Matematik B
  • Erhvervsjura C
  • Psykologi C
  • Idræt C
  • Mediefag C mv.

Det uddannelsesspecifikke fag

Fælles standard merkantil

Prøver og eksamen

Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2

Shallow Focus Photography of Black and Gray Cordless Computer Mouse Near Black Flat Screen Computer Monitor and Silver and Black Laptop Computer on White DeskHar du afsluttet 9. eller 10. klasse med rigtig gode resultater, og har du ambitioner om hurtigt at komme i gang med en karriere i erhvervslivet, så er EUX noget for dig.

Efter grundforløbet på Struer Statsgymnasium følger det 2-årige hovedforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed og har periodevise ophold på en skole. Tilsammen giver grundforløbet og hovedforløbet en 4-årig EUX. Dermed opnår du både en færdig erhvervsuddannelse og en gymnasiallignende uddannelse med mulighed for fortsat karriere i erhvervslivet og/eller læse videre på en af de mange videregående uddannelser.

På grundforløbet beskæftiger du dig med administrationsområdet. Du lærer om budgetter, regnskab og investeringer. Du lærer at udvikle nye ideer der passer til kundens behov og at realisere ideerne i praksis. Du får undervisning i emner indenfor finansiering, marketing, iværksætteri og ledelse.

 

GF1 – Handel og kontor

Grund- og valgfag

  • Dansk C
  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • Engelsk C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Finansiering C
  • Matematik C
  • Samfundsfag C
  • Organisation C

Erhvervsfag

Prøver og eksamen 

 

GF2 – Finans

 • Grundfag
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Afsætning B
  • Erhvervsinformatik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Matematik B
  • Erhvervsjura C
  • Psykologi C
  • Idræt C
  • Mediefag C mv.
  • Det uddannelsesspecifikke fag

Fælles standard merkantil

Prøver og eksamen 

Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2

GF1 – Handel og kontor

Grund- og valgfag

 

Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2

UDVIDET ADGANG TIL GRUNDFORLØB 1

Unge kan nu påbegynde GF1 senest i august måned 2 år efter undervisningspligt efter folkeskolen eller 2 år efter at have afsluttet undervisningen i 10. klasse.

Man kan desuden have modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst 1 års varighed rettet mod en erhvervsuddannelse eller gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse.

Adgangskravene til karaktergennemsnit og krav om uddannelsesparathedsvurderingen skal være opfyldte.

Elever som allerede har været optaget på grundforløbets 1. del kan dog ikke optages igen.

GF2 – Finans

 • Grundfag
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Afsætning B
  • Erhvervsinformatik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Matematik B
  • Erhvervsjura C
  • Psykologi C
  • Idræt C
  • Mediefag C mv.

Det uddannelsesspecifikke fag

Fælles standard merkantil

Prøver og eksamen 

 
Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2

Muligheder for virksomheder og lærlinge

I dag kan unge på erhvervsuddannelserne kun bo på skolehjem, mens de er på skoleophold. Når de er ude på deres læreplads, skal de bo hjemme eller for sig selv. 

Ordningen er for dig der har indgået en ordinær lærlingekontrakt, ny mesterlæreaftale, kombinationsaftale, restuddannelsesaftale samt kort aftale eller delaftale under skolepraktik, praktikuddannelse med ophold på skolehjemmet.

Pris for kost og logi, kan oplyses af skolen ved at rette henvendelse på tlf.: 97854300 eller maile til: struer-statsgym@stgym.dk