EUD & EUX

Tilbage

Kostskoleophold i læretiden

Nye muligheder for virksomheder og lærlinge

Et nyt forsøg vil hjælpe virksomheder med at tiltrække elever fra hele landet. Forsøget betyder dermed også, at unge får en større rækkevidde, når de søger læreplads. I dag kan unge på erhvervsuddannelserne kun bo på skolehjem, mens de er på skoleophold. Når de er ude på deres læreplads, skal de bo hjemme eller for sig selv. Forsøget betyder som noget helt nyt, at eleverne kan bo på skolehjem, både når de er på skole, men også når de er på deres læreplads.

Ordningen er for dig der har indgået en ordinær lærlingekontrakt, ny mesterlæreaftale, kombinationsaftale, restuddannelsesaftale, samt kort aftale eller delaftale under skolepraktik, og som er optaget på skolehjemmet inden udgangen af 2019. Er du indskrevet inden denne dato, kan du færdiggøre din praktikuddannelse med ophold på skolehjemmet.
Herudover er der et krav, at du har min. fem kvarters transporttid med offentlig transport fra din bopæl til din virksomhed.

Pris for kost og logi: kr. 508,25 pr. uge.