EUD & EUX

Tilbage

Receptionist (EUD/EUX)

Fagretning hotel og turisme er for dig der ønsker at uddanne dig som tjener eller receptionist, og dermed interesserer dig for turisme, mad og oplevelser.

Fagretningen giver en grundlæggende viden om gastronomi, kundebetjening og servicering.

Du lærer om gastronomi og om at rådgive gæsterne, ligesom du får sprog og turistlære.

Vi går i dybden med gængse råvarer til madlavning, dansk og internationale madkulturer, markedsføring, budgetter og regnskaber.

Du bliver introduceret til grundlæggende fagbegreber indenfor turismebranchen, således at du udvikler et relevant og særligt fagsprog.

Du skal også have fag som dansk og engelsk samt certifikater i brandbekæmpelse, fødevarehygiejne mv.

På SSG får du iværksætteri og tilegner dig viden om opstart af egen virksomhed. Du stifter bekendtskab med diverse salgsteknikker, går bag om varebehandling, belysning, farver, skilteskrivning, idélære samt den nyeste viden om indretning.

Derfor er en stor del af undervisningen på “hotel og turisme” praktisk orienteret projektarbejde, hvor der arbejdes i mindre grupper med hoteldrift, forårsmesse, mv. Du henter inspiration og ideer mens du er på virksomhedsbesøg og messer (såsom Formland).

Der undervises foruden grund- og valgfagene projektorienteret i følgende erhvervs- og uddannelsesspecifikke områder:

Tjener

Receptionist

Butiksdrift

Visuel markedsføring

Dekoration

Iværksætteri

Klædt på til job – styling og makeup

Salgsteknik

Undervisningen tilrettelægges i alle fag på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger og med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis.

GF1 – Hotel og turisme

 • Grundfag
  • Dansk E
  • Engelsk E
  • Derudover udbydes Dansk D/C, Engelsk D/C, Afsætning D/C, It D/C, Erhvervsøkonomi D/C, Design C, Matematik C og støttefag.
 • Erhvervsfag 
 • Prøver og eksamen 

GF2 – Receptionist

 • Grundfag
  • Dansk E
  • Engelsk E
  • Derudover udbydes Dansk D/C, Engelsk D/C, Afsætning D/C, It D/C, Erhvervsøkonomi D/C, Design C, Matematik C og støttefag.
 • Det uddannelsesspecifikke fag 
 • Prøver og eksamen 

Receptionist

Sådan kommer du i gang!

Som noget nyt afhænger din erhvervsuddannelses varighed og opbygning af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2