EUD & EUX

Tilbage

Tjener-Receptionist

Fagretning hotel og turisme er for dig der ønsker at uddanne dig som tjener eller receptionist, og dermed interesserer dig for turisme, mad og oplevelser.

Fagretningen giver en grundlæggende viden om gastronomi, kundebetjening og servicering.

Du lærer om gastronomi og om at rådgive gæsterne, ligesom du får sprog og turistlære.

Vi går i dybden med gængse råvarer til madlavning, dansk og internationale madkulturer, markedsføring, budgetter og regnskaber.

Du bliver introduceret til grundlæggende fagbegreber inden for turismebranchen, således at du udvikler et relevant og særligt fagsprog.

Du skal også have fag som dansk, naturfag samt certifikater i brandbekæmpelse og fødevarehygiejne mv.

På SSG får du iværksætteri og tilegner dig viden om opstart af egen virksomhed. Du stifter bekendtskab med diverse salgsteknikker, går bag om varebehandling, belysning, farver, skilteskrivning, idélære samt den nyeste viden om indretning.

Derfor er en stor del af undervisningen på “hotel og turisme” praktisk orienteret projektarbejde, hvor der arbejdes i mindre grupper med hoteldrift, forårsmesse, mv. Du henter inspiration og ideer mens du er på virksomhedsbesøg og messer (såsom Formland).

Der undervises foruden grund- og valgfagene projektorienteret i følgende erhvervs- og uddannelsesspecifikke områder:

 • Tjener
 • Receptionist
 • Butiksdrift
 • Visuel markedsføring
 • Dekoration
 • Iværksætteri
 • Klædt på til job – styling og makeup
 • Salgsteknik

Undervisningen tilrettelægges i alle fag på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger og med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis.

Tjener

Sådan kommer du i gang!

Som noget nyt afhænger din erhvervsuddannelses varighed og opbygning af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2


GF1 – Hotel og turisme

Grundfag

  • Dansk E
  • Engelsk E

Derudover udbydes Dansk D/C, Engelsk D/C, Afsætning D/C, It D/C, Virksomhedsøkonomi D/C, Design C, Matematik C og støttefag.

Erhvervsfag

Prøver og eksamen

Fagretning hotel og turisme er for dig der ønsker at uddanne dig som tjener eller receptionist, og dermed interesserer dig for turisme, mad og oplevelser.

Fagretningen giver en grundlæggende viden om gastronomi, kundebetjening og servicering.

Du lærer om gastronomi og om at rådgive gæsterne, ligesom du får sprog og turistlære.

Vi går i dybden med gængse råvarer til madlavning, dansk og internationale madkulturer, markedsføring, budgetter og regnskaber.

Du bliver introduceret til grundlæggende fagbegreber indenfor turismebranchen, således at du udvikler et relevant og særligt fagsprog.

Du skal også have fag som dansk og engelsk samt certifikater i brandbekæmpelse, fødevarehygiejne mv.

På SSG får du iværksætteri og tilegner dig viden om opstart af egen virksomhed. Du stifter bekendtskab med diverse salgsteknikker, går bag om varebehandling, belysning, farver, skilteskrivning, idélære samt den nyeste viden om indretning.

Derfor er en stor del af undervisningen på “hotel og turisme” praktisk orienteret projektarbejde, hvor der arbejdes i mindre grupper med hoteldrift, forårsmesse, mv. Du henter inspiration og ideer mens du er på virksomhedsbesøg og messer (såsom Formland).

Der undervises foruden grund- og valgfagene projektorienteret i følgende erhvervs- og uddannelsesspecifikke områder:

 • Tjener
 • Receptionist
 • Butiksdrift
 • Visuel markedsføring
 • Dekoration
 • Iværksætteri
 • Klædt på til job – styling og makeup
 • Salgsteknik

   

Undervisningen tilrettelægges i alle fag på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger og med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis.

Receptionist

Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2

GF2 – Tjener

 • Grundfag
  • Dansk E
  • Engelsk E
  • Naturfag E
  • Derudover udbydes Dansk D/C, Engelsk D/C, Afsætning D/C, It D/C, Erhvervsøkonomi D/C, Design C, Matematik C og støttefag.
 • Det uddannelsesspecifikke fag
 • Prøver og eksamen