EUD & EUX

Tilbage

Udvidet adgang GF1

UDVIDET ADGANG TIL GRUNDFORLØB 1

Undervisningsministeriet igangsætter et uddannelsesforsøg, som udvider adgangsmuligheden til grundforløbets 1. del fra august 2018.

Dette betyder at unge nu kan påbegynde GF1 senest i august måned 2 år efter undervisningspligt efter folkeskolen eller 2 år efter at have afsluttet undervisningen i 10. klasse.

Man kan desuden have modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst 1 års varighed rettet mod en erhvervsuddannelse eller gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse.

Adgangskravene til karaktergennemsnit og krav om uddannelsesparathedsvurderingen skal være opfyldte.

Elever som allerede har været optaget på grundforløbets 1. del kan dog ikke optages igen.