HF - Højere forberedelseseksamen

Du kan her på sitet læse om, hvordan HF er opbygget, og du kan se hvilke fagpakker skolen tilbyder.

Har du valgt HF, har du selv stor indflydelse på toningen af din uddannelse. De obligatoriske fag giver sammen med dine fagpakker en sammenhængende uddannelse, som både går i dybden og i bredden. Igennem dit valg af fagpakke samt valgfag målretter du din uddannelse henimod en professionsbachelor.

HF er i sin grundstruktur opbygget i semestre, Det første år består således af 2 semestre. Efter hvert semester afsluttes mindst 1 fag. Udover de obligatoriske fag består både 1.- og 2. semester af projektperioder, screeninger og vejledningssamtaler. I første semester bliver du vejledt i valg af valgfag bl.a. gennem øget viden om professionsuddannelserne samt dine egne kompetencer. I 2. semester øges professionsretningen, og du skal vælge fagpakke. Fagpakken afspejler dit ønske og drøm om en profession inden for f.eks. felterne pædagogik, sundhed (VIA) eller der vælges henimod uddannelser på Erhvervsakademiet (EA). Endelig kan du også vælges fagpakker der er professionsrettet henimod politi og militær.

I uddannelsen vil der være fokus på feed back og karrierelæring.

Ønsker du endvidere at målrette uddannelsen mod universitet, skal du også vælge en overbygning.

På Struer Statsgymnasium vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem skolens forskellige uddannelser.

Skolen har endvidere en kostskole, hvor der bor godt 150 danske og udenlandske elever, som går på de forskellige uddannelser på skolen.

Velkommen som studerende her på Struer Statsgymnasium.

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte os.


Rektor- og uddannelseschef for HF
Mads Brinkmann Pedersen
Tlf. 24 27 69 20
mbp@stgym.dk

 


 

Om uddannelsen

Karrierelæring

Studieture HF

Fagpakker

Større opgaver

Valgfag

Prøver og eksamen

Folder og videoer

Her kan du se og høre 3 tidligere HF-elever udtale sig omkring deres liv efter HF