HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

Introduktionskursus

Introduktionskurset har en samlet varighed af 100 timer og bliver afviklet inden efterårsferien i uge 42. Herefter evalueres forløbet. introduktionskurset er med til at styrke de generelle studiekompetencer i det 2-årige HF. Samlet set skal introduktionskurset være med til at skabe et fælles pædagogisk fundament for den efterfølgende undervisning i fagene.

På Struer Statsgymnasium indeholder introduktionskurset bl,a, følgende elementer:

  • indledende introduktion til fagene
  • indledende screeninger i fagene dansk, engelsk og matematik
  • introduktion til generelle studiemetoder, herunder studiebog og kompetencekatalog jvf. HF-bekendtgørelsens bilag 5
  • introduktion til tutorens opgaver
  • introduktion til forskellige arbejdsmetoder, herunder gruppearbejde og projektorienteret undervisning
  • introduktion til virtuelle studie- og arbejdsmetoder
  • introduktion til mundtlig og skriftlig fremstilling, herunder skriftligt basiskursus
  • diffentierede kurser i matematik,grammatik, læseteknik, IT mm
  • specielle forløb som optakt til SSO og synopsisarbejdsformen