HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

KS-Eksamen

KS – intern faglig prøve 

Eleverne trækker en opgave med ukendte bilag, hvorefter de skal udarbejde et kortere skriftligt produkt til brug ved en mundtlig fremlæggelse.

Elever, der ønsker at arbejde sammen, trækker i fællesskab en opgave i grupper på maksimalt tre elever.


Krav til det skriftlige produkt

Det skriftlige produkt skal have et omfang på to til fire sider og skal indeholde:

  • titel
  • en flerfaglig problemformulering
  • oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
  • en behandling af problemstillingerne ud fra:


a) den trukne opgaves bilag

b) begreber og viden fra alle tre fag

c) egen indsamlet empiri eller selvfundet supplerende fagligt materiale

?  en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen.


Enkeltfaglig prøve

Et af fagene KS-hi, KS-re, KS-sa udtrækkes til den enkeltfaglige prøve