HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

Tutorordning

Tutorordning på Struer Statsgymnasium

Alle HF-kursister får fra starten af skoleåret en tutor. Igennem samtaler med tutoren trænes kursisten i at arbejde med egen læringsproces. Det handler om at skabe motivation for fortsat faglig indsats . Den enkelte kursist får igennem samtaler en viden om eget standpunkt og kan derved bedre målrette den faglige indsats. Kursisten får herigennem en støtte til at gennemføre studiet. Hver enkelt elev har en studiebog i Lectio, hvor bl.a. samtalereferaterne lægges.

Faglærernes faglige evaluering af den enkelte elev indgår ligeledes i den enkelte kursists selvevaluering. Der vil typisk være tale om 2-3 samtaler årligt med hver enkelt kursist. Tutorsamtalerne er typisk inddelt i følgende hovedemner: 1HF: indslusning, den enkelte kursist udarbejder i samarbejde med tutoren en studieprofil. Tutoren og kursisten indgår aftaler om indsatsområder, det være sig studietekniske som faglige.
Desuden fungerer tutoren som en slags kontaktlærer for den enkelte kursist.