HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

Uddannelsens opbygning

Nedenfor kan du se hvordan forløbet i 1.- og 2.HF tænkes virkeliggjort. Der vil skulle afsluttes et fag allerede efter 1 semester, medmindre du hæver faget til B-niveau.