HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

Valgfag

På HF kan du vælge mellem en række valgfag afhængigt af din fagpakke.

Du kan vælge mellem fag på C- eller B-niveau, og du skal vælge faget i 2. semester. Faget begynder i 2.hf efter ferien.

B-niveau: Samfundsfag B, Kemi B, Biologi B, Geografi B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik B, Idræt B.

C-niveau: finansiering C, innovation C, latin C, tysk C, filosofi C, psykologi C, idræt C, musik C, billedkunst C, mediefag C, design C, erhvervsøkonomi C, fysik C, programmering C.