HHX - Højere handelseksamen

HHX - PRØVER OG EKSAMEN

Udtræk af fag til eksamen foretages af undervisningsministeriet og meldes ud via lectio.

Praktiske oplysninger til eleverne i forbindelse med terminsprøve, skriftlig eksamen og årsprøver

Generelle oplysninger:

· I skal møde SENEST 20 min. før start. Jeres navne står på bordet og hallen åbnes kl. 7.55.

· Det trådløse netværk skal ikke de-aktiveres under eksamen, da I ellers ikke kan bruge de fælles printere og ordbøger.

· Mobiltelefon SKAL under eksamen være slukket og ligge i tasken, som skal stå på gulvet.

· Der må lyttes til musik som er på jeres C-drev på computeren, men ikke musik fra telefonen. Jeres høretelefoner skal · være af en sådan art, at andre ikke vil kunne høre musikken. Der må ikke spilles computerspil på computeren under eksamen.

· Under prøven skal der være fuldstændig ro. Hvis I ønsker pause under eksamen skal I række hånden op og en tilsynsførende vil følge jer ud. Ønsker I mere papir rækkes hånden op og en tilsynsførende vil henvende sig. Det samme gælder, hvis der er printerproblemer eller udskrivningsproblemer. Det er ikke muligt at komme ud at ryge i løbet af de skriftlige prøver.

· Hvis I skriver på computer må I gerne selv have printer med. Inden prøvens start skal I have printet et prøveark ud. Danny vil være til stede og hjælpe, hvis der skulle opstå problemer. Der vil være ført strøm frem til samtlige borde. Det er muligt at printe ud på de fælles printere som skolen stiller til rådighed, så husk at have printerne installeret på jeres computere inden eksamen.

· Ved eksamensstart skal I tjekke, at den korrekte opgave er udleveret.

· Kommer I for sent til prøven, skal I have tilladelse af rektor eller rektors stedfortræder til at måtte deltage i prøven. Bliver I syge og ikke kan komme, skal I ringe til skolen tidligt om morgenen og meddele det. I skal så senere op til en sygeeksamen eller sygeårsprøve.

· Husk at I skal hente ”Tryllehatten” og sidehovedet til skrive- og regneprogrammerne INDEN eksamen (disse hentes på skolens hjemmeside under ”Elev” og så ”IT”).

Praktiske oplysninger om selve opgaven:

· Udfyld omslaget – gerne inden start af eksamen. Udfyld omslaget med de oplysninger, der står på den kulørte seddel på bordet – navn, elevnr. eksamen. IKKE med nummeret på bordet f.eks. B21.

· I skal benytte det sidehoved, som Danny har sendt rundt med mail. Sidehovedet skal kun udfyldes én gang (husk at gemme på jeres forside).  Det betyder, at I skal printe ud på blankt hvidt papir, hvor sidehovedet med alle oplysningerne er på alle sider.  

· Brug af hjælpemidler: hvis der er en delprøve 1 og 2, skal alle hjælpemidler lægges på gulvet under delprøve 1, da den er UDEN hjælpemidler. Der må kun må bruges hjælpemidler under delprøve 2.  Er der kun 1 prøve må der bruges hjælpemidler under hele eksamen.

· Udskriv i god tid, da opgaven skal ligge klar ved eksamens sluttidspunkt, så I skal IKKE starte med at skrive ud ved eksamens sluttidspunkt. Hvis opgaven afleveres digitalt skal den være uploaded ved eksamens sluttidspunkt. Ræk hånden op og vagterne kommer og tjekker at opgaven er uploaded korrekt.

· I skal skrive under på omslaget og på det sidste ark, herefter kan tilsynsførende hente opgaven.

· Hvis I går før eksamen er slut skal det være stille og roligt og I må ikke tage jeres computer med ud til eksamen, men godt til terminsprøven. I må ikke gå de sidste 15 min. inden eksamen er slut.

· Skal printeren bruges senere til eksamen, kan den på elevens eget ansvar stå i hallen, som selvfølgelig er aflåst.

HUSK: HVIS der snydes under eksamen, bliver man bortvist fra denne eksamen!

Gode råd til eksamen

· En presset situation som så mange andre. Tænk på, at du har oplevet den mange gange og vil komme til det igen og igen og igen.

· Karaktererne er ofte de samme som til daglig.


Nervøsitet

· Som udgangspunkt en god ting. Genererer ekstra energi, ruster kroppen til en ekstraordinær indsats.

· Kan være negativ. Kroppen er i alarmberedskab. Hvis angsten tager over, er det ødelæggende for præstationen.


Eksamensplan

· Gør det uoverskuelige overskueligt.

· Del stoffet i mindre dele, lav eksamensnotater.

· Lav en kontrakt der er realistisk.

· Læs i kortere perioder. Beløn dig selv.

· Følg din sædvanlige rytme.

· Læs når du er oplagt (find ud af hvornår du læser bedst).

· Sov nok, hold ordentlig fri, spis sundt, drik meget – vand.

· Ingen distraherende momenter (høj musik mm.).

· Ved f.eks. sprog: læs højt, tal højt. Væn jer til at høre jer selv tale.

· Se fremad – det er kun en overgang. Du kommer til at have masser af eksamener i dit liv.

· Giv ikke op. Giv ikke slip. Snak med kammeraterne. Hvis du mister overblikket, kontakt studievejledningen ASAP.


Skriftlig eksamen

· Læs gamle opgaver igennem inkl. rettelser, kommentarer mm. Hvilke fejltyper plejer du at lave? Læs evt. hjælpe-ark fra læreren igennem dagen inden.

· Læs opgaven grundigt. Disponér tiden.

· Tag udgangspunkt i det, du kan og gå i gang.

· Markér de steder du vil vende tilbage med f.eks. fed.

· Sørg for, at der er tid til at læse korrektur.


Mundtlig eksamen

Forberedelse:

· Hav orden i dine notater (til forberedelsen).

· Hav en plan parat mht. forberedelsen (hvad vil du bruge tiden til?)

· Vær sikker på, at du forstår opgaven, inden du går ind til forberedelsen.

· Lav en disposition for din fremlægning.


24-timers prøve forberedelse:

· Udnyt at du har 24 timer.

· Hvis det er nødvendigt, så snak med kammerater.

· Vær velforberedt.

· Træn stoffet igennem mange gange.

· Udarbejd en velovervejet disposition.


Eksamen:

· Tag initiativet, virk overbevisende.

· Fremlæg din disposition og følg den.

· Forvent at eksaminator stiller spørgsmål (det skal han/hun).

· Forvent at censor tager notater under eksamen (det skal han/hun).

· Få en ordentlig begrundelse for karakteren. Lær af det!

Links