HHX - Højere handelseksamen

Tilbage

HHX - prøver og eksamen

Eksamensudtræk

Udtræk af fag til eksamen forudsiger af undervisningsministeriet og meldes ud via lectio.

Praktisk information til eleverne i forbindelse med skriftlig eksamen, terminsprøver og årsprøver

Generel information:

 • I skal møde SENEST 20 min. før start. Jeres navne står på bordet og hallen åbnes kl. 7.55.
 • Det trådløse netværk skal ikke deaktiveres under eksamen, da jeg ikke kan komme på Netprøver og bruge de fælles ordbøger.
 • HUSK at det er jeres eget ansvar hos medbringe de hjælpemidler Jeg har brug for – noter, bøger mm.
 • Mobiltelefoner må ikke medbringe til eksamen. Kan evt. afleveres til tilsynet lige inden eksamen.
 • Der må lyttes til musik som er på jeres C-drev på computeren. Jeres høretelefoner skal være af en sådan kunst, at andre ikke vil kunne høre musikken. Der må ikke spilde computerspil på computere under eksamen.
 • Under prøven skal der være fuldstændig ro. Hvis jeg ønsker pause under eksamen skal jeg række hånden op og en tilsynsførende vil følge jer ud. Ønsker I mere papir rækkes hånden op og en tilsynsførende vil henvende sig.
 • Det er  ikke  muligt at komme ud at ryge i løbet af de skriftlige prøver.
 • Ved eksamensstart skal jeg tjekke, når det er den korrekte opgave jeg henter i Netprøver.
 • Kommer I for sendt til prøve, skal jeg have tilladelse af vicerektor eller vicerektors stedfortræder til at måtte deltage i prøve. Bliver I syge og ikke kan komme, skal jeg ringe til skolen tidligt om morgenen og meddele det (tlf. 97854300). I skal så senere op til en sygeeksamen eller sygeårsprøve.
 • Alle skriftlige prøver til eksamen uploades i Netprøver og opgaverne hentet også hende. Til terminsprøver og årsprøver afleveres besvarelserne i Lectio under opgaver. Husk at alt der uploades til Netprøver skal uploades som en PDF-fil.
 • Ved afleveringer i Netprøver (eksamen) må jeg ikke skrive jeres navn på selv opgaven (anonymitet) 

 

Praktisk information om selve opgaven:

 • For de prøver hvor der er en 1. delprøve uden hjælpemidler udleveres den del af prøven i papirform og I skal udfylde et omslag – gerne inden start af eksamen. Udfyld omslaget med de oplysninger, der står på den kulørte seddel på bordet – navn, elevnr. eksamen. IKKE  med nummeret på bordet f.eks. B21.
 • Jeg skal benytte den sidehoved, som bliver sendt rundt med mail. Sidehovedet skal kun udfyldes én bande (husk at gemme på jeres forside).
 • På sidehovedet til eksamen skal jeg angive jeres unilogin (ikke navn)
 • På sidehovedet til årsprøver skal jeg angive jeres navn.
 • Brug af hjælpemidler: hvis der er en delprøve 1 og 2, skal alle hjælpemidler lægges på gulvet under delprøve 1. delprøve, da den er UDEN hjælpemidler. Der må kun bruges hjælpemidler under delprøve 2. Er der kun 1 prøve må der bruges hjælpemidler under hele eksamen.
 • Upload i Netprøver i god tid, så opgaven er afleveret inden eksamens sluttidspunkt. Når jeg har uploadet i Netprøver rækker jeg hånden op og en vagt kommer og tjekker ved jeg har afleveret korrekt.
 • Hvis jeg går før eksamen er slut skal det være stille og roligt. Jeg må ikke gå de sidste 15 min. inden eksamen er tøs.

 

HUSK: HVIS der snyder under eksamen, bliver mand bortvist fra denne eksamen!

 Gode ​​råd til eksamen

 • en presset situation som så mange andre. Tænk på, at du har oplevet den mange gange og vil komme til det igen og igen og igen.
 • karaktererne er ofte de samme som til daglig.

Nervøsitet

 • som udgangspunkt en god ting. Genererer ekstra energi, ruster kroppen til en ekstraordinær indsats.
 • kan være negativ. Kroppen er i alarmberedskab. Hvis angsten tager over, er det ødelæggende for præstationen.

Eksamensplan

 • gør det uoverskuelige overskueligt.
 • del stoffet i mindre dele, lav eksamensnotater.
 • lav en kontrakt der er realistisk.
 • læs i kortere perioder. Beløn ​​dig selv.
 • følg din sædvanlige rytme.
 • læs når du er oplagt (find ud af hvornår du læser bedst).
 • sov nok, hold ordentlig fri, spis sundt, drik meget – vand.
 • ingen distraherende momenter (høj musik mm.).
 • ved f.eks. sprog: læs højt, tal højt. Væn jer til at høre jer selv tale.
 • Se fremad – det er kun en overgang. Du kommer til at have masser af eksamener i dit liv.
 • Giv ikke op. Giv ikke slip. Snak med kammeraterne. Hvis du mister overblikket, kontakt studievejledningen ASAP.

Skriftlig eksamen

 • læs gamle opgaver igennem inkl. rettelser, kommentarer mm. Hvilke fejltyper plejer du at lave? Læs evt. hjælpe-ark fra læreren igennem dagen inden.
 • læs opgaven grundigt. Disponér tiden.
 • tag udgangspunkt i det, du kan og gå i gang.
 • Markér de steder, du vil vende tilbage med f.eks. fodret.
 • Sørg for, at der er tid til at læse korrektur.

Mundtlig eksamen

Forberedelse:

 • hav orden i dine notater (til forberedelsen).
 • hav en plan parat mht. forberedelsen (hvad vil du bruge tiden til?)
 • vær sikker på, at du forstår opgaven, inden du går ind til forberedelsen.
 • lav en disposition for din fremlægning.

24 timere prøve forberedelse:

 • udnyt at du har 24 timer.
 • hvis det er nødvendigt, så snak med kammerater.
 • vær velforberedt.
 • træn stoffet igennem mange gange.
 • udarbejdere og velovervejet disposition.

Eksamen:

 • tag initiativet, virk overbevisende.
 • fremlæg din disposition og følg den.
 • forvent at eksaminator stiller spørgsmål (det skal han / hun).
 • forvent at censor tager notater under eksamen (det skal han / hun).
 • få en ordentlig grundgrund til karakterer. Lær af det!

Download jægerpilot Søren Sørens foredrag om at  præstere under pres .

Her kan du læse eksamensregler 200521 cdo