HHX - Højere handelseksamen

Tilbage

Større Opgaver

Du kan her på siden læse om de forskellige større opgaver som er i HHX.

Ved afslutningen af 1.h skal alle elever lave en større opgave i dansk og/eller historie, som afleveres lige inden ferien. Opgaven kaldes dansk-historie opgaven (DHO).

I 2.semester i 2.h skal alle elever lave en Studieretningsopgave (SRO) i to af deres studieretningsfag, som en forberedelse til SOP-opgaven i 3.h. Opgaven bliver stillet af faglærerne.

I foråret i 3.g skriver alle eleverne så deres SOP-opgave, som er en eksamensopgave som medtæller på eksamensbeviset. Opgaven skal typisk skrives i to fag, hvoraf det ene skal være et studieretningsfag på A-niveau. Det andet fag kan være hvilket som helst fag eleven har haft. Eleven vælger frit hvilket område og emne opgaven skal omhandle og vil løbende få vejledning af de to faglærere. Eleverne har to uger til opgaven, hvor den normale undervisning er aflyst.

Oversigt over større opgaver på hhx: – Dansk / historie opgave (juni – 1.hhx) – SOP (december – 3.hhx) SOP 2021/22 vejl. og SOP 2021/22 tidsplan

VEJLEDNING OM STUDIEOMRÅDEPROJEKTET I 3H

Studieområdeprojektet i 3h – 2021-22 Tidsplan

I uge 46 – 2021

Christian Donslund orienterer om studieområdeprojektet og udleverer en generel vejledning om studieområdeprojektet samt en valgblanket.

Eleverne vælger – i samråd med faglærerne – fag og det område, hvori projektet ønskes udarbejdet.

 

Senest mandag d. 17.01.2022 kl. 15

Eleverne afleverer blanket med de valgte fag på kontoret.

Bemærk: Blanketten skal udfyldes med blæk/holdbar skrift.

Skolen udpeger elevernes vejledere.

 

Senest mandag d. 7.02.2022 kl. 15

Eleverne afleverer blanket med valg af område på kontoret.

Bemærk: Blanketten skal udfyldes med blæk/holdbar skrift.

 

Senest tirsdag d. 22.02.2022

Eleverne afleverer blanket til vejlederne med deres udkast til en problemformulering, som vejlederne bruger til at lave den endelig opgaveformulering.

 

Senest tirsdag d. 1.03.2022

Vejleder afleverer opgaveformulering i Netprøver.

 

Torsdag d. 10.03.2022 kl. 08.00:

Udlevering af opgaveformulering sker ved at eleverne henter opgaveformuleringen i Netprøver. Der er mødepligt kl. 8.00 og der vejledes om opgaveformuleringen frem til 9.30. Resten af denne torsdag er der almindelig undervisning.

 

Fredag d. 11.03.2022 kl. 09.00 til fredag den 25.3.2022 kl. 09.00:

I denne skriveperiode er der ingen anden undervisning, men der vil være obligatoriske vejledningsrunder med vejlederne i et opgaveværksted – se Lectio.

 

Senest fredag d. 25.03. 2022 kl. 09.00:

Opgaveaflevering sker ved at uploade opgaven i Netprøver. Opgaven tjekkes af Urkund gennem Netprøver. (NB. opgaven skal være uploadet kl. 9.00). Husk bilag.

 

I maj/juni

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i elevernes studieretningsprojekt, og der gives en endelig samlet bedømmelse af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation.

Dokument til udprint – SKAL afleveres på kontoret:

Valg af fag og område