HHX - Højere handelseksamen

Tilbage

Studieture HHX

Både studieture og ekskursioner af kortere eller længere varighed er en naturlig del af undervisningen på HHX.

Hvert år bliver der planlagt en 5-dages studietur i 2hhx, i uge 40. Turene har de seneste år gået til New York, Barcelona, Rom, London eller Berlin. Skolen har fastsat en maksimal udgift på 4100,00. Dette beløb skal dække rejse, ophold og fagligt program(indgange). Christian Donslund kan dispensere fra beløbsgrænserne i særlige tilfælde.

Samlet udgift til ekskursioner for eleverne

Den samlede udgift til ekskursioner og studierejser i løbet af skoletiden varierer naturligvis noget efter antal aktuelle ekskursioner, men vil for den enkelte elev typisk beløbe sig til maksimalt 7.000,- kroner. Hertil kommer lommepenge samt evt. udgifter i forbindelse med særlige ekskursioner.

Dogmeregler for studieture på SSG

I planlægningen, udviklingen og gennemførelsen af skolens studieture skal følgende søges opfyldt:

  • Studieturen er integreret i tematiske undervisningsforløb før, under og efter turen. Dette kan ske ved, at eleverne arbejder projektorienteret og med efterfølgende aflevering i form af aktiv præsentation (formidling på skolen, aktivitet i lokalsamfundet e.l.)
  • Under turen skal eleverne møde andre unge i en organiseret ramme, det kan fx være møde med en relevant NGO eller andre fremtrædende repræsentanter for civilsamfund (fx kunstnere, forfattere, religiøse ledere, politiske ledere o.l.) eller det kan være ved et aftalt skolebesøg
  • Eleverne skal bidrage i planlægningen af studieturen via beslutning om, – hvilke folk, de gerne vil møde, – hvilke temaer, de vil omkring, samt – kontakt til dem via egne netværk, eller ved i grupper at skulle kontakte dem inden med oplæg til, hvad mødet skal handle om
  • Eleverne skal bidrage til rejsens afvikling ved også at have ansvar for møder
  • To eller flere af møderne/aktiviteterne skal pege direkte ind i elevernes projektarbejde

Den gode studie tur:

  • Indeholder møder og oplevelser med unge i destinationslandet fx gennem homestays.
  • Er engagerende og inddrager eleverne i planlægningen.
  • Har et klart formål, en rød tråd idet faglige og et produkt, der kan videreformidle erfaringer og læring fra turen.

Skolens Studie- og ordensregler er naturlivis også gældende på studietur mv.