HHX - Højere handelseksamen

Tilbage

Talentundervisning

Master Class – for dig med talent og lyst til mere

HHX Master Class er for dig som ønsker at højne dit faglige niveau i økonomifagene og som samtidig søger at være up to date med udviklingen i fremtidens vækstmarkeder. Formålet med HHX Master Class er at hjælpe elever med at få bedre plads til at udfolde deres talent, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for deres egne fremtidsmuligheder og samfundet som helhed.

Programmet foregår i en ”træningslejr” og er opdelt i 6 moduler af hver en dags varighed på Århus Universitet (Herning), hvor der arbejdes koncentreret og dybtgående med emner indenfor nationaløkonomi, ledelse og marketing. For at sikre en stærk integration og involvering er deltagerantallet minimum 15 og maksimum 30.

Det forventes af deltagerne, at de er indstillet på et højt niveau af engagement – og er villige til at deltage åbent i debatten og arbejde seriøst med case opgaverne. Undervisningen foregår på engelsk eller dansk.

Det forventes at dit udbytte bliver følgende:

• Opdatering på de seneste modeller og teori
• Styrkelse af fagligheden i Virksomheds Økonomi, Afsætning og International Økonomi
• Ny inspiration og ideudveksling
• Introduktion til det faglige niveau på et dansk universitet

Udvælgelsen af de 30 studerende som HHX- Master Class har plads til, sker på baggrund af både fagligt niveau og andre kvalifikationer.
Du deltager i ca. 24 lektioner fordelt over et helt skoleår (3 dage i efteråret og 3 dage i foråret). Lektionerne ligger indenfor normal undervisningstid, og du vil bl.a. blive undervist af studerende, undervisere og forskere fra Århus Universitet.

Optagelse på HHX Master Class
Du kan få ansøgningsskemaet og programfolder på skolens kontor.

Varighed
HHX Master Class strækker sig over et skoleår.

Ekstra lektioner: Ca. 24 ekstra lektioner indenfor normal undervisningstid. Det er derforuden din pligt at sørge for at holde dig ajour med din klasses almindelige undervisning på disse dage.

Transport
Du sørger selv for transport til og fra de lektioner, der afvikles hos AU-HIH i Herning. Skolen efterbetaler dine transportudgifter

Bevis
Efter afslutning af denne frivillige overbygning får du et bevis på, at du har gennemført HHX-Master Class.

ATU
Struer Statsgymnasium har normalt ca. 3 pladser per årgang som vi kan tilmelde ATU.

Læs mere om Akademiet for talentfulde Unge på deres hjemmeside.

Om Akademiet for Talentfulde Unge
Et tilbud til fagligt motiverede og akademisk talentfulde gymnasieelever

I en almindelig gymnasieklasse sidder gennemsnitligt to elever, der har evne og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser. Akademiet for Talentfulde Unge samler disse fagligt engagerede elever og tilbyder dem muligheden for at blive dygtigere i et intenst miljø.

Deltagerne er tilknyttet programmet i to år fra midten af 1.hhx. frem til første semester af deres 3.hhx år.

Forløbet er møntet på at inspirere og udfordre eleverne fagligt samt at forberede dem på en akademisk karriere. Undervejs oplever talenterne en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. ATU har et løbende samarbejde med både videregående uddannelser og private virksomheder, som har til formål hvert år at sammensætte et unikt talentprogram, der giver deltagerne mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder.

I og med at programmet tilbyder en så bred vifte af aktiviteter, får talenterne mulighed for at opdyrke nye faglige interesser, men også for at dykke dybere ned i relevante problematikker inden for deres eget særlige interesseområde.

Akademiet for Talentfulde Unge gør en dyd ud af at etablere sig som et tilbud om socialt samvær og sparring med ligesindede. Hvert år tilbydes talenterne at deltage på en uges intensiv akademisk camp i sommerferien, hvor faglige udfordringer udbydes under hyggelige forhold.

Talenterne
ATU’s deltagere er elever, som er blevet valgt ud i 1.g. på baggrund af lovende særlige akademiske evner, bred faglig dygtighed og ikke mindst overskud til at skulle yde en ekstra indsats. Deltagerne følger deres normale gymnasieforløb sideløbende med ATU’s mange aktiviteter og forventes derfor at besidde en god portion vedholdenhed og ikke mindst være motiverede for at bruge deres fritid på faglige udfordringer.

For at blive optaget på ATU skal eleverne i første omgang indstilles af rektor på deres respektive gymnasium, og herefter bliver de bedt om at skrive en personlig motiveret ansøgning til ATU.