HHX - Højere handelseksamen

Tilbage

Valgfag

Skolens samlede valgfagsudbud.

Valgfagene vælges typisk i 2.hhx og gennemføres i 3.hhx

Valgfag for HHX

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Matematik A

Tysk A

Informatik B

Finansiering C

Design C

Psykologi C

Innovation C

Idræt C

Mediefag C

Musik C

Latin C

Filosofi C