HTX - Højere teknisk eksamen

Tilbage

Kommunikation-it A & Design B

Med denne studieretning vil du få et indblik i den it-baserede kommunikation og kommunikationsformer som billede, tekst og lyd i både digitale- og trykte medier. Du lærer at vælge medier til forskellige kommunikationsopgaver og at bearbejde en tekst journalistisk.

Derudover får du kendskab til designelementer som farver og grafisk layout ligesom du bliver sat ind i brugen af IT som værktøj. Undervisningen i kommunikation-it er delvis bygget op omkring projekter, hvor du skal planlægge og producere eksempelvis hjemmesider, kampagner eller trykte medier.

Du kan se studieretningens opbygning på figuren nedenfor. 

Med en HTX får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Adgangskortet