HTX - Højere teknisk eksamen

Tilbage

Matematik A & Fysik A

Undrer du dig over hvorfor tingene omkring dig opfører sig som du gør? Vil du gerne forstå naturen og omverdenens indretning? Så er denne studieretning noget for dig.

I dagligdagen vil du blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt. Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger. Vi vil også arbejde med videnskabsteori og naturvidenskabelige arbejdsmetoder både på teoretisk og praktisk plan. Teori er ikke bare noget, vi snakker om, men også noget, der bliver afprøvet og anvendt i det eksperimentelle arbejde.

Du kan se studieretningens opbygning på figuren nedenfor.

Med en HTX får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Adgangskortet