HTX - Højere teknisk eksamen

Tilbage

Grundforløbet

Du begynder din HTX-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder.

Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning, da du skal vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.

Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen. Desuden er der undervisning i uddannelsens øvrige fag.

I løbet af grundforløbet skal du også gennemføre et naturvidenskabeligt grundforløb samt et forløb, der omhandler produktudvikling. Disse to forløb afsluttes begge med en eksamen, der indgår i dit samlede eksamensresultat. 

Forløbet omfatter teknologi og samfundsfag. Formålet med produktudvikling er at introducere dig til de værktøjer og metoder, der anvendes til at udvikle produkter. Forløbet tager udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling og ved hjælp af metoder, du lærer i teknologi og samfundsfag skal du analysere problemstillingen, så du er godt rustet til at udvikle et produkt, der løser den.

I teknologi skal du udarbejde forslag til en løsning og bygge en prototype af dit løsningsforslag. Endelig skal du vurdere din løsning både i et teknologisk og samfundsfagligt perspektiv.

Hele forløbet er opbygget som et projektforløb, hvor I arbejder i en projektgruppe. Undervejs skal I indsamle noter, skitser og andet, der kan dokumentere jeres arbejdsproces i en port folio.

Forløbet afsluttes med en individuel eksamen, hvor du med udgangspunkt i din port folio fremlægger jeres arbejde og resultater.

Forløbet omfatter de naturvidenskabelige fag, kemi, fysik og biologi samt matematik. Forløbet har til formål at introducere den naturvidenskabelig arbejdsmetode. Desuden er det vigtigt, at forløbet er med til, at du lærer fagenes identitet som gymnasiefag, så du er godt rustet til at foretage valg af studieretning efter grundforløbet.

Forløbet er bygget op af tre blokke:

Den første blok ligger i matematik og handler om algebra, symbolmanipulation og anvendelse af symboler til repræsentation af fysiske størrelser. Det kan fx være isolering af de enkelte konstanter i Ohms lov eller i gaslovene.

Den anden blok består af tre parallelle spor – et for hvert af de naturvidenskabelige fag. I disse fag arbejdes der med at opstille hypoteser på baggrund af den teori, fagene har arbejdet med tidligere i grundforløbet. De opstillede hypoteser afprøves med praktiske forsøg.

I den tredje blok foretager matematik databehandling af forsøgsdata fra de naturvidenskabelig fag. De naturvidenskabelige fag vurderer resultaterne fra forsøg og databehandling og konkluderer om de opstillede hypoteser kan accepteres eller må forkastes.

Du skal dokumentere dit arbejde undervejs i forløbet med en port folio, hvor du gemmer målinger, resultater, rapporter og andet relevant materiale.

Forløbet afsluttes med en individuel eksamen, hvor du med udgangspunkt i din port folio fremlægger dit arbejde og resultater.