HTX - Højere teknisk eksamen

Tilbage

Grundforløb i produktudvikling

Forløbet omfatter teknologi og samfundsfag. Formålet med produktudvikling er at introducere dig til de værktøjer og metoder, der anvendes til at udvikle produkter. Forløbet tager udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling og ved hjælp af metoder, du lærer i teknologi og samfundsfag skal du analysere problemstillingen, så du er godt rustet til at udvikle et produkt, der løser den.

I teknologi skal du udarbejde forslag til en løsning og bygge en prototype af dit løsningsforslag. Endelig skal du vurdere din løsning både i et teknologisk og samfundsfagligt perspektiv.

Hele forløbet er opbygget som et projektforløb, hvor I arbejder i en projektgruppe. Undervejs skal I indsamle noter, skitser og andet, der kan dokumentere jeres arbejdsproces i en port folio.

Forløbet afsluttes med en individuel eksamen, hvor du med udgangspunkt i din port folio fremlægger jeres arbejde og resultater.