HTX - Højere teknisk eksamen

Tilbage

Studieretninger

I slutningen af grundforløbet skal du vælge studieretning. Studieretningen består af to fag på A eller B-niveau. Læs mere om de enkelte studieretninger ved at klikke på et af linkene til højre. Udover dine studieretningsfag skal du også følge undervisningen i de obligatoriske fag og dine valgfag.

Skolen opretter studieretningsklasser ud fra en hensyntagen til, at så mange elever som muligt får deres ønske om studieretning opfyldt.

Du skal desuden vælge mellem et og tre valgfag afhængig af din studieretning. Undervisningen i valgfag, foregår på tværs af de forskellige uddannelser, der er på skolen. Herved har du mulighed for at møde elever fra andre uddannelser. Det betyder også, at der er adgang til en bred palette af valgfag – også nogle der typisk ikke bliver udbudt på HTX-skoler. Du kan læse om de forskellige valgfag her. 

 

Matematik A & Fysik A

Undrer du dig over hvorfor tingene omkring dig opfører sig som du gør? Vil du gerne forstå naturen og omverdenens indretning? Så er denne studieretning noget for dig.

I dagligdagen vil du blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt. Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger. Vi vil også arbejde med videnskabsteori og naturvidenskabelige arbejdsmetoder både på teoretisk og praktisk plan. Teori er ikke bare noget, vi snakker om, men også noget, der bliver afprøvet og anvendt i det eksperimentelle arbejde.

Du kan se studieretningens opbygning på figuren nedenfor.

 

Med en HTX får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. 

www.ug.dk/adgangskortet/htx

Kommunikation-it A & Design B

Med denne studieretning vil du få et indblik i den it-baserede kommunikation og kommunikationsformer som billede, tekst og lyd i både digitale- og trykte medier. Du lærer at vælge medier til forskellige kommunikationsopgaver og at bearbejde en tekst journalistisk.

Derudover får du kendskab til designelementer som farver og grafisk layout ligesom du bliver sat ind i brugen af IT som værktøj. Undervisningen i kommunikation-it er delvis bygget op omkring projekter, hvor du skal planlægge og producere eksempelvis hjemmesider, kampagner eller trykte medier.

Du kan se studieretningens opbygning på figuren nedenfor:

Med en HTX får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. 

“Studieretningen E-sport indeholder studieretningsfagene kommunikation-it A og programmering B. Her er fokus på digitale medier, kommunikation og programmering. Du lærer at forstå hvordan digitale produkter, som spil, film, billeder hjemmesider og andet designes og opbygges. Du kommer også til at arbejde med den praktiske udførsel af digitale projekter.

Ud over dine skolefag får du undervisning i e-sport af en professionel lærer inden for området. Du får selvfølgelig undervisning i computerspil, men også i kost, træning, foreningsopbygning, indhentning af sponsorater og alt det andet, der gør det muligt at dyrke e-sport på højt niveau. I løbet af din studietid vil du også deltage i turneringer både onlie og fysisk rundt i landet.

Du kan se studieretningens opbygning på figuren nedenfor.

Med en HTX får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til.

www.ug.dk/adgangskortet/htx

Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil lære om bioteknologiens mange muligheder: udvikling af medicin, forskning i udviklingen af biobrændsel, fremstilling af øl og mejeriprodukter, brugen af GMO (genmodificerede organismer) og behandling af sygdomme.


Et fagligt samarbejde med kemi prioriteres højt, hvilket eksempelvis giver forståelse for DNA-molekylets opbygning, stoffers opbygning og omsætning samt hormonsystemets virkemåde. Bioteknologi vil sætte fokus på emner, der efterspørges af forskningsinstitutioner og den sundhedsorienterede del af industrien.

I samarbejde med idéhistorie dyrkes også filosofisk eftertænksomhed og etik i forhold til såvel de problemstillinger, bioteknologien kan løse, som de problemstillinger, bioteknologien selv er med til at skabe.

Du kan se studieretningens opbygning på figuren nedenfor.

Med en HTX får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Adgangskortet