HTX - Højere teknisk eksamen

Tilbage

Valgfag

Struer Statsgymnasium udbyder en lang række af valgfag. Som elev på HTX har du mulighed for at vælge mellem de fleste af skolens valgfag på 2. eller 3. år. På siderne om studieretningerne kan du se hvor mange valgfag, du kan vælge og hvornår de skal placeres.

For at vælge et fag på A eller B-niveau skal du have haft faget på hhv. B eller C-niveau. Valgfagene udbydes på tværs af Struer Statsgymnasiums uddannelser, så der vil ofte være elever fra flere forskellige uddannelser på et hold. Hvis der er få elever, der vælger et bestemt valgfag oprettes det i nogle tilfælde ikke.