STX - Studentereksamen

Du kan her på siden læse om, hvordan STX er opbygget, og du kan se hvilke studieretninger skolen tilbyder. Du kan også se hvilke fag, der indgår i de forskellige studieretninger, dvs. hvordan studentereksamen er sammensat for hver studieretning. STX, som det almene gymnasium hedder, er en studieforberedende og almendannende uddannelse, som giver dig gode muligheder og forudsætninger for at læse videre på en lang, en mellemlang eller en kort videregående uddannelse.

De obligatoriske fag giver sammen med dit valg af studieretning og valgfag en sammenhængende uddannelse, som både går i dybden og i bredden. På Struer Statsgymnasium vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem skolens SYV uddannelser STX, HHX, HTX, HF, EUD/EUX, 10. klasse og IB Diploma,  som er den internationale studentereksamen.

Skolen har endvidere en kostskole, hvor der bor godt ca. 180 danske og udenlandske elever, som går på de forskellige uddannelser på skolen.

Jeg byder dig velkommen til og har du brug for at kontakte mig ved eventuelle spørgsmål til uddannelsen, kan du ringe til mig.

Uddannelseschef
Christian Donslund
tlf.: 51 25 06 50


Om uddannelsen

Grundforløbet

Studieretninger

Større opgaver

Informationsfolder

Valgfag

Prøver og eksaminer

På Struer Statsgymnasium har vi interviewet 11 elever, der alle startede deres ungdomsuddannelse i august 2023. Vi kalder dem derfor Årgang23, og planen er, at vi vil følge dem gennem alle deres tre år her på SSG.

Mød her fire tidligere elever, der hver især fortæller om, hvad det har givet dem at tage en STX-uddannelse hos os.