STX - Studentereksamen

Du kan her på siderne læse om, hvordan STX er opbygget, og du kan se hvilke studieretninger skolen tilbyder. Du kan også se hvilke fag, der indgår i de forskellige studieretninger, dvs. hvordan studentereksamen er sammensat for hver studieretning. STX, som det almene gymnasium hedder, er en studieforberedende og almendannende uddannelse, som giver dig gode muligheder og forudsætninger for at læse videre på en lang, en mellemlang eller en kort videregående uddannelse.

De obligatoriske fag giver sammen med dit valg af studieretning og valgfag
en sammenhængende uddannelse, som både går i dybden og i bredden. På Struer Statsgymnasium vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem skolens SYV uddannelser STX, HHX, HTX, HF, EUD/EUX, 10. klasse og IB Diploma, som er den internationale studentereksamen.

Skolen har endvidere en kostskole, hvor der bor godt ca. 150 danske og
udenlandske elever, som går på de forskellige uddannelser på skolen.

Jeg byder dig velkommen til og har du brug for at kontakte mig ved eventuelle spørgsmål til uddannelsen, kan du ringe til mig på nedenfor stående tlf.

Uddannelseschef Christian Donslund | tlf.: 2483 7065


Mød her fire tidligere elever, der hver især fortæller om, hvad det har givet dem af tage en STX-uddannelse hos os.

Videoerne bliver frigivet enkeltvist med ca. en uges interval i løbet af efteråret.

Om uddannelsen

Grundforløbet

Studieretninger

Større opgaver

Informationsfolder

Valgfag

Prøver og eksaminer

OPLEV SSG INDEFRA

Tag med på en guidet tur rundt i alle institutionens afkroge op oplev atmosfæren og
stemningen på de enkelte uddannelsesspor indefra.

650 STUDERENDE PÅ SYV FORSKELLIGE SPOR