STX - Studentereksamen

Tilbage

STX - opbygning og struktur

For alle elever består gymnasiet af et 3 måneders grundforløb frem til starten af november i 1.g. Derefter følger godt 2½ års studieretningsforløb frem til studentereksamen efter 3.g.

Det samlede forløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene i gymnasiet er inddelt i A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste. I Almen Sprogforståelse (AP) får alle elever i grundforløbet en fælles basis for at lære fremmedsprogene på skolen. Endelig indeholder grundforløbet et Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), som er en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder. De fag, der indgår i NV er: Biologi, Fysik, Kemi og Naturgeografi.

Krav til fagenes niveauer:
Du skal have mindst 4 fag på A-niveau.
Naturvidenskabelige fag: Du skal have Biologi og Kemi på mindst C-niveau, og du skal have mindst et af fagene Biologi, Fysik eller Kemi på mindst B-niveau. Der er dog en undtagelse for denne regel for den tre-sproglige studieretning Det gælder også kravet om, at alle skal have matematik på mindst B-niveau.

Eksamen
Mundtlige og skriftlige eksaminer efter 1.g og 2.g og afsluttende studentereksamen efter 3.g.
10 afsluttende eksamenskarakterer i alt, som sammen med de afsluttende årskarakterer kommer på studentereksamensbeviset.
Ca. 2,5 års studieretningsforløb
Obligatoriske fag
Et af fagene på mindst B niveau:
Studieretningsfag
Valgfag

Dansk A

Historie A

Engelsk B

Matematik B

Samfundsfag C

Idræt C

Fysik C

Kemi C

Biologi C

2. fremmedsprog (fortsætter B eller begynder A)

Religion C

Oldtidskundskab C

Kunstneriske fag C (musik, billedkunst, design eller mediefag)

Biologi

Kemi

Fysik

2-3 studieretningsfag samt
1 studieretningsprojekt

1-3 valgfag

3 måneders grundforløb

Dansk

Historie

Naturvidenskabeligt fag

Engelsk

Kunstnerisk fag C

(Musik, billedkunst, mediefag)

Samfundsfag

Idræt

2. fremmedsprog

(Tysk, Fransk, Spansk)

Matematik

Naturvidenskabeligt grundforløb

Almen sprogforståelse

Andet fremmedsprog som valgmulighed i STX

På Struer Statsgymnasium har alle elever uanset studieretning et frit valg, hvad der skal valget af andet fremmedsprog. Elever kan vælge mellem fremmedsprogene fransk, tysk og spansk. På Struer Statsgymnasium kombineres en høj faglighed med at sproget trænes som brugssprog, og i alle sprogfagene er der derfor indlagt en ekskursion til lande, hvor sproget er i fokus. Alle fagene læses på A-niveau og fagligheden styrkes i samarbejde med andre fag og andet fremmedsprog har f.eks. i en årrække indgået som fag i årsprøven i Almen Studieforberedelse i samarbejde med fag som Historie og Samfundsfag.

Sprog bygger bro imellem mennesker fra forskellige kulturer

Globaliseringen har skabt et større behov for at kunne kommunikere ikke bare inden for Europas grænser, men på tværs af hele verden, og der er ingen tvivl om, at det i den sammenhæng er en fordel at kunne engelsk. Men der findes mange kulturer, som man ikke har adgang til, hvis man kun taler engelsk. Derfor er det mulig at kunne flere sprog. Sprog åbner døre, hvis man ønsker at komme ud i verden, uanset om man ønsker verden som arbejdsplads, som studerende eller rejser for at opleve forskellige kulturer.
For sprog er ikke blot grammatik; det er også kultur, historie og identitet. Det vil sproglærerne gerne sætte fokus på ved lave en international kulturcafé én gang om året. Her vil sprog på skift blive repræsenteret og oplevet gennem filmfremvisning med introduktionsforedrag og efterfølgende diskussion og læsning af forskellige skønlitterære tekster på dansk, engelsk, fransk, tysk og spansk.

Hablas español? Olé, fantástico!

Spansk er det andet største sprog i verden næst efter kinesisk, og det betyder bl.a. at det er et godt sprog at kunne, når man rejser i Spanien, Latinamerika og diverse gamle spanske kolonier som f.eks. Filippinerne. Selv i USA er der mange steder, hvor man kan klare sig med spansk. Den spansktalende kultur dækker således langt fra blot flamenco og tyrefægtning, men også det argentinske tangoland, Perus højlandsindianere, det kommunistiske, farvestrålende og salsadansende Cuba og sidst, men ikke mindst, den progressive catalanske kultur med deres gamle modernistiske skatte som de farvestrålende Gaudí-bygninger.
På gymnasiet har vi tradition for at tage på en sprogekskursion i 3.g til Spanien med mulighed for at opleve nogle af herlighederne og gå på sprogskole.  

Sprechen Sie Deutsch? Bitte langsam …

I faget tysk er der på 3. år mulighed for at rejse på studietur til Berlin, men også i den daglige undervisning er der fokus på den tyske kultur og historie. Faget tysk handler i dag ikke kun om terperi af grammatik og indlæring af gloser, men i høj grad også om interkulturel kommunikation, hvordan man kommunikerer med en tysker, og her er det en fordel at have kendskab til den tyske kultur og det tyske samfund. Spørgsmålet er blot, om det overhovedet er muligt at sige, hvad der er ”typisch deutsch”, når landet består af 16 selvstændige delstater og landet har 80 mill. indbyggere. Men uanset om man kommunikerer med en nord- eller sydtysker, er der mange gode grunde til at lære tysk, ikke mindst fordi Tyskland er vores nærmeste nabo, og Danmark har en meget høj import af produkter og varer fra Tyskland.

Men det går også godt den anden vej. På Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin arbejdes der også meget målrettet på at fremme kendskabet til og eksport af dansk kultur, f.eks. inden for dansk film og dansk kunst. Og Berlin, ”die Kultur-Weltstadt” er ikke trendy uden grund. Derfor er der også mange danskere, som har investeret i en lejlighed i byen, hvor prisen er en lejlighed, er langt mindre end i tilsvarende storbyer. Berliner-boomet blandt andet danskerne, ikke mindst mellem danske kunstnere og forfattere, er måske også årsagen til, at det tyske sprog har fået en slags renæssance og er blevet cool på en kitschet måde, hvor det tidligere nok mest blev forbundet med højlitterær kunst repræsenteret af butik klassiske forfattere som Goethe og Brecht. Tysk er meget mere og på humoristisk vis i Danmark med sproget som f.eks. i det populære forbruger program ”So ein Ding”, eller i navnene på mange barer og spillesteder i København, f.eks. ”Märkbar”, ”Riesen”, ”Gefährlich”, ”Republik Weimar”, ”Café Straβen”, ”Zum Biergarten”; i designerbutikkerne ”Fünf” og ”Schönwerk”, eller i navnet på Danmarks første litteraturhus, som meget signifikant hedder ”Literaturhaus”.

Parlez vous français … oh la la

Bonjour Monsieur! C’est magnifique! Det franske sprog er med dets nasallyde og en syngende intonation velkendt for de fleste. Og franskeleverne kender ofte enkelte franske udtryk og gloser på forhånd, ligesom de ofte har hørt om fransk mode, Tour de France, Bordeaux-vine og mousse au chocolat. Og det er et godt udgangspunkt for at lære valg mere om et af Europas største lande med mere end 60 mio. indbyggere. 
Når man beslutter sig for at lære et fremmedsprog, siger man ja til at lære om befolkning med dens traditioner, handlemønstre og kultur at kende. Ved at lære fransk får man indblik i et land, der er kontrastfyldt, kvalitetsbevidst og som har så meget at byde på. På den ene side er der elegance, storhed og ”kendis-effekt” med la Tour Eiffel, filmfestival i Cannes og Coco Chanel. På den anden side forbinder mange også Frankrig med skønne landsbyer, som emmer af nærhed, ro og nostalgi. Der kan man smage på regionale specialiteter som olivenolie, vin og ost. Og på torvet er byens samlingspunkt pétanque-banen, hvor gamle og unge spillere og får snakket om, hvad der rører sig i og uden for Frankrig.

Udover de klassiske franske dyder er vores elever også optagede af de unge og deres vilkår i Frankrig. Disse arbejder vi bl.a. med gennem musik, litteratur, film og de sociale medier. Og verden bliver pludselig en lille smule mindre, når eleverne erfarer, at de ofte står med de samme udfordringer som de franske unge. 
Vender man blikket væk fra Paris og ud mod verden, spiller det franske sprog stadig en central rolle i Europa, og i særdeleshed i EU. Fransk er fortsat diplomatsprog, ligesom der er flere fransktalende lande i Afrika og selvfølgelig i den franske provins Québec i Canada.