STX - Studentereksamen

Tilbage

GRUNDFORLØBET I STX

Grundforløbet har en varighed på 3 måneder og vil derfor afsluttes i starten af november.

Grundforløbet er fælles for alle elever.

Der vil i grundforløbet indgå undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag og i nogle af de studieretningsfag skolen udbyder.

Undervisningen skal understøtte elevernes valg af studieretning, så eleven kan træffe et kvalificeret valg af studieretning.

Der indgår endvidere to introducerende fag i grundforløbet:

NV naturvidenskabeligt grundforløb – som er en introduktion til naturvidenskabelig tankegang og metode.
AP almen sprogforståelse  – som er en generel introduktion til sprogforståelse, grundlæggende grammatisk forståelse og en introduktion til sproget latin.

De to fag afsluttes med en intern prøve og resultatet tæller med i det samlede eksamensresultat med en samlet vægt på 0,5.

Der vil i løbet af grundforløbet være en obligatorisk evalueringssamtale, som skal være med til at afdække elevens faglige niveau og understøtte elevens valg af studieretning.

I løbet af grundforløbet vil der blive foretaget en skriftlig screening i matematik og screeningen vil indgå som en del af evalueringssamtalen og er ment som et hjælpemiddel til at afdække elevens behov for hjælp i matematik.