STX - Studentereksamen

Tilbage

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger til eleverne i forbindelse med skriftlig eksamen, terminsprøver og årsprøver

Generelle oplysninger:

 • I skal møde SENEST 20 min. før start. Jeres navne står på bordet og hallen åbnes kl. 7.55.
 • Det trådløse netværk skal ikke de-aktiveres under eksamen, da I ellers ikke kan komme på Netprøver og bruge de fælles ordbøger. Vi har lukket jer ude fra skolens net bortset fra de eksamener, hvor der er tilladt netadgang.
 • Husk at det er jeres eget ansvar at medbringe de hjælpemidler I har brug for – noter, bøger mm.
 • Mobiltelefon SKAL under eksamen være slukket og ligge i tasken, som skal stå på gulvet.
 • Der må lyttes til musik som er på jeres C-drev på computeren, men ikke musik fra telefonen. Jeres høretelefoner skal være af en sådan art, at andre ikke vil kunne høre musikken. Der må ikke spilles computerspil på computeren under eksamen.
 • Under prøven skal der være fuldstændig ro. Hvis I ønsker pause under eksamen skal I række hånden op og en tilsynsførende vil følge jer ud. Ønsker I mere papir rækkes hånden op og en tilsynsførende vil henvende sig. Det er ikke muligt at komme ud at ryge i løbet af de skriftlige prøver.
 • Hvis I ønsker at printe opgaven ud fra Netprøver skal I selv medbringe jeres egen printer.
 • Ved eksamensstart skal I tjekke, at det er den korrekte opgave I henter i Netprøver.
 • Kommer I for sent til prøven, skal I have tilladelse af rektor eller rektors stedfortræder til at måtte deltage i prøven. Bliver I syge og ikke kan komme, skal I ringe til skolen tidligt om morgenen og meddele det (tlf. 97854300). I skal så senere op til en sygeeksamen eller sygeårsprøve.
 • Husk at I skal hente ”Tryllehatten” og sidehovedet til skrive- og regneprogrammerne INDEN eksamen (disse hentes på skolens hjemmeside under de 8 hurtige og så IT support).
 • Alle skriftlige prøver til eksamen uploades i Netprøver og opgaverne hentes også her. Til terminsprøver og årsprøver afleveres besvarelserne i Lectio under opgaver. Husk at alt der uploades til Netprøver skal uploades som en PDF-fil.

 

Praktiske oplysninger om selve opgaven:

 • For de prøver hvor der er en 1. delprøve uden hjælpemidler udleveres den del af prøven i papirform og I skal udfylde et omslag – gerne inden start af eksamen. Udfyld omslaget med de oplysninger, der står på den kulørte seddel på bordet – navn, elevnr. eksamen. IKKE med nummeret på bordet f.eks. B21.
 • I skal benytte det sidehoved, som bliver sendt rundt med mail. Sidehovedet skal kun udfyldes én gang (husk at gemme på jeres forside).
 • Brug af hjælpemidler: hvis der er en delprøve 1 og 2, skal alle hjælpemidler lægges på gulvet under delprøve 1. delprøve, da den er UDEN hjælpemidler. Der må kun må bruges hjælpemidler under delprøve 2. Er der kun 1 prøve må der bruges hjælpemidler under hele eksamen.
 • Upload i Netprøver i god tid, så opgaven er afleveret inden eksamens sluttidspunkt. Når I har uploaded i Netprøver rækker I hånden op og en vagt kommer og tjekker at I har afleveret korrekt.
 • Hvis I går før eksamen er slut skal det være stille og roligt og I må ikke tage jeres computer med ud til eksamen, men godt til terminsprøven. I må ikke gå de sidste 15 min. inden eksamen er slut.

 

HUSK: HVIS der snydes under eksamen, bliver man bortvist fra denne eksamen!

Venlig hilsen Søren Smith – Marts 2020