STX - Studentereksamen

Tilbage

STX - Studieture

Både studieture og ekskursioner af kortere eller længere varighed er en naturlig del af undervisningen i STX. Det kan være en en-dagsekskursion til AROS i billedkunst, en ekskursion til Horsens industrimuseum i forbindelse med et naturvidenskabeligt projekt.
Hvert år bliver der planlagt en 5-dages studietur i 2g, i uge 40. De sidste par år har studieturene gået til Barcelona, Rom, London, Dublin eller Berlin. Skolen har fastsat en maksimal udgift på 3600,00. Dette beløb skal dække rejse, ophold og fagligt program(indgange).

Skolens ekskursionsregler kan læses her: Ekskursioner og studieture SSG

Dogmeregler for studieture på SSG

I planlægningen, udviklingen og gennemførelsen af skolens studieture skal følgende søges opfyldt:

  • Studieturen er integreret i tematiske undervisningsforløb før, under og efter turen. Dette kan ske ved, at eleverne arbejder projektorienteret og med efterfølgende aflevering i form af aktiv præsentation (formidling på skolen, aktivitet i lokalsamfundet e.l.)
  • Under turen skal eleverne møde andre unge i en organiseret ramme, det kan fx være møde med en relevant NGO eller andre fremtrædende repræsentanter for civilsamfund (fx kunstnere, forfattere, religiøse ledere, politiske ledere o.l.) eller det kan være ved et aftalt skolebesøg
  • Eleverne skal bidrage i planlægningen af studieturen via beslutning om, – hvilke folk, de gerne vil møde, – hvilke temaer, de vil omkring, samt – kontakt til dem via egne netværk, eller ved i grupper at skulle kontakte dem inden med oplæg til, hvad mødet skal handle om
  • Eleverne skal bidrage til rejsens afvikling ved også at have ansvar for møder
  • To eller flere af møderne/aktiviteterne skal pege direkte ind i elevernes projektarbejde

Den gode studietur:

  • Indeholder møder og oplevelser med unge i destinationslandet fx gennem homestays.
  • Er engagerende og inddrager eleverne i planlægningen.
  • Har et klart formål, en rød tråd idet faglige og et produkt, der kan videreformidle erfaringer og læring fra turen.

Studieturskogebogen indeholder også en række eksempler på opskrifter på studieture til europæiske og ikke-europæiske destinationer.