STX - Studentereksamen

Tilbage

Valgfag

Bemærk: De forskellige studieretninger i STX giver forskellige muligheder for valg af valgfag.

 

Skolens samlede udbud af valgfag for stx
 
Fag og niveau
Bemærkninger

Biologi A

 

Biologi B

 

Billedkunst B

 

Billedkunst C

 

Design C

 

Engelsk A

 

Erhvervsøkonomi C

 

Filosofi C

 

Finansiering C

 

Fysik A

Kun studieretninger 1-3

Fysik B

 

Idræt B

 

Innovation C

 

IT B

 

Kemi A

 

Kemi B

 

Latin C

 

Matematik A

 

Matematik B

 

Mediefag B (film og tv)

 

Mediefag C (film og tv)

 

Musik B

 

Musik C

 

Naturgeografi C

 

Programmering C

 

Psykologi C

 

Samfundsfag B

 

Tysk A (fortsætter)