STX - Studentereksamen

Tilbage

Valgfag


Fag og niveau

De forskellige studieretninger i STX giver forskellige muligheder for valg af valgfag.

A-niveau

B-niveau

C-niveau

Biologi A

Biologi B

Billedkunst C

Engelsk A

Billedkunst B

Design C

Fysik A (Kun studieretninger 1-3)

Fysik B

Erhvervsøkonomi C

Kemi A

Idræt B

Filosofi C

Matematik A

IT B

Finansiering C

Tysk A (fortsætter)

Kemi B

Innovation C

 

Matematik B

Latin C

 

Mediefag B (film og tv)

Mediefag C (film og tv)

 

Musik B

Musik C

 

Samfundsfag B

Naturgeografi C

 

 

Programmering C

 

 

Psykologi C