Forældreinfo

Tilbage

På denne side kan du holde dig orienteret om vigtige aktiviteter på skolen og elevernes hver dag

Som forælder til en elev på ungdomsuddannelse vil du opleve, at der ikke længere er den samme kontakt mellem skole og hjem, som da dit barn gik i folkeskole. Når eleverne bliver 18, kan skolen ikke uden elevens samtykke kontakte dig. Det er nu elevens ansvar at holde dig orienteret om vigtige forhold.

Denne side er et udtryk for, at vi ved Struer Statsgymnasium ønsker en tæt kontakt til dig som forælder – med respekt for, at de fleste af vores elever er myndige.