SSG's venner

Tilbage

Meld dig ind i Struer Statsgymnasiums Venner
og vær med til at gø
re en forskel!

Struer Statsgymnasium har den fine tradition at uddele legater til elever ved skolens dimission, der har udmærket sig som gode repræsentanter for skolens værdisæt: de har været gode kammerater, de har været engageret i skolens liv, og de har vist sig som personer med socialt og fagligt overskud, som de har delt til gavn for klassekammerater, for klassen og for det store skolefællesskab.

Lovgivning hindrer, at skolen kan fortsætte med at finansiere legaterne af egen kasse.
Derfor har gode kræfter bidraget til stiftelsen af støtteforeningen, så vi kan fortsætte den
fine tradition.

Foreningens primære formål er at støtte legatuddelingen. Skulle midlerne række til mere, fremgår det af vedtægterne, at bestyrelsen også kan støtte enkeltelevers deltagelse i studieture og sociale kulturelle arrangementer på skolen.

Som medlem af Struer Statsgymnasiums venner støtter du legaterne, og du er med til at hædre de dygtige SSG-ambassadører på deres videre færd. Men du bliver også del af et hyggeligt og uformelt fællesskab. En anden af bestyrelsens opgaver er at arrangere den årlige generalforsamling og det hyggelige samvær i forbindelse med generalforsamlingen. Her vil der hvert år være god lejlighed til at få snakket med de andre af SSG’s venner med et godt glas og forplejning og til at høre seneste nyt fra skolen og selvfølgelig se billederne af årets legatmodtagere.

Som medlem modtager du desuden skolens årsskrift på tryk.

Indkaldelse til generalforsamling 7.9.23(pdf)

 

Rektor Mads Brinkmann

Grethe Munk-Andersen (Tidligere lektor. Valgt på generalforsamling 2022)

Søren Axel Hove (Tidligere lektor  Valgt på generalforsamling 2022) 

Lektor Morten Rødgaard (Udpeget af PR )

Elevrepræsentanter udpeget af ER:

Josefine Johanna Piontkowitz, 2i
Nicklas Bech Andersen, 1x

Det koster 150 kr. i medlemskontingent og kan indbetales  ved henvendelse til Mads Brinkmann Pedersen mbp@stgym.dk .