Nøgletal

I henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal gymnasiet offentliggøre forskellige nøgletal.

For de gymnasiale uddannelser er det:

  • Fuldførelsesprocent
  • Overgang til uddannelse
  • Karakterer


Her kan du finde tallene for STX, HHX, HF, HTX, IB og Pre-IB:

STX
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/671010_Stx.aspx/

HHX
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/671014_Hhx.aspx/

HF
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/671010_Hf.aspx/

HTX
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/671401_Htx.aspx/

IB
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/671010_Ib.aspx/

PRE-IB
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/671014_Pre-IB.aspx/

For EUD er det:

  • Elevernes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens
  • Frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 

Her kan du finde tallene for eud:

EUD
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/erhvervsudd.aspx