Persondata

Beskyttelse af personoplysninger

Med henblik på at leve op til EU-forordningen vedr. håndtering af persondata, har Struer Statsgymnasium tilknyttet en Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

DPO ‘ens opgave er at fungere som skolens faglige sparringspartner omkring skolens interne og eksterne håndtering af personoplysninger. Formålet er at personoplysninger håndteres korrekt og ikke kommer i de forkerte hænder.

Det kan f.eks. være afklaring af hvilke personoplysninger om medarbejdere eller elever, der må deles med andre (f.eks. I forbindelse med studierejser m.m.), eller information om skolens slettepolitik. 

Selvom DPO ‘ens opgaver primært er understøttelse af skolens ledelse, har skolens medarbejdere ligeledes mulighed for, i begrænset omfang, at søge råd og vejledning hos DPO’en.

Kontakt

DPO ’en træffes via mail: DPO@herningsholm.dk på tlf. +45 25 42 48 24 el. tlf. +45 25 42 48 18

Orienteringer

Struer Statsgymnasium har to relevante dokumenter som du bør sætte dig ind i som elev på vores gymnasium.

Informationssikkerhedspolitikken er det overordnede rammeværktøj for Struer Statsgymnasiums informationssikkerhed. Se hele dokumentet her: Informationssikkerhedspolitik.

Orientering om behandling af personoplysninger til elever (og forældre til elever under 18 år). Som led i din uddannelse på Struer Statsgymnasium indsamler og behandler gymnasiet personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år – se hele dokumentet her: Elevorientering.

Hvis du har kommentarer er du meget velkomne til at kontakte gymnasiet.