Som tidligere medarbejder, jobansøger og medarbejder kan du indberette om alvorlige forhold eller hvis du har begrundet mistanke herom.

Via denne side kan du indsende oplysninger om kritisable forhold eller indberette handlinger der er uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker. Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til kendskab.

HR-relaterede forhold kan ikke indberettes i dette system, men skal i stedet drøftes med nærmeste leder eller rektor.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret.

Safewhistle.dk  https://leaks.safewhistle.dk/#/

Politik

Skolens whistleblowerpolitik

Retningslinjer for sagsgang i Struer Statsgymnasium Whistleblowerordning

Årlig offentliggørelse af indberetninger 2022